องค์กรสื่อขอยกเลิกคำสั่ง คสช.ชี้จำกัดเสรีภาพ

องค์กรสื่อขอยกเลิกคำสั่ง คสช.ชี้จำกัดเสรีภาพ

องค์กรสื่อขอยกเลิกคำสั่ง คสช.ชี้จำกัดเสรีภาพ

รูปข่าว : องค์กรสื่อขอยกเลิกคำสั่ง คสช.ชี้จำกัดเสรีภาพ

องค์กรสื่อขอยกเลิกคำสั่ง คสช.ชี้จำกัดเสรีภาพ แม้ว่ารัฐบาลจะยืนยันให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่สื่อมวลชน แต่คำสั่ง คสช.3 ฉบับยังถูกมองว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพการนำเสนอ และปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชน การเสนอให้ยกเลิกคำสั่งทั้ง 3 ฉบับ เป็นข้อเรียกร้องหลัก เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค.2558

ตัวแทน 4 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ยอมรับว่า สถานการณ์สื่อมวลชนไทยในรอบปี 2557 อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ ถูกกดดันการทำหน้าที่จากกลุ่มมวลชนทุกฝ่าย และสื่อถูกมองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความขัดแย้ง

แต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอำนาจ และออกคำสั่งควบคุมการนำเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็น 3 ฉบับ คือคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 รวมถึงคำสั่งฉบับที่ 3/2558 ข้อ 5 ตามอำนาจในมาตรา 44 จึงถือเป็นการจำกัดเสรีภาพ ปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารประชาชน

เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกปี 2558 จึงเรียกร้องให้ คสช.ยกเลิกคำสั่งทั้ง 3 คำสั่งนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศปรองดองและแสดงความคิดเห็นสู่การปฏิรูปประเทศอย่างมีเสรีภาพ

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยยืนยันว่า รัฐบาลต้องรับฟังความเห็นที่แตกต่าง รวมถึงกระแสวิพากย์วิจารณ์ที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อ เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิรูปประเทศ ขณะที่สื่อมวลชนที่ต้องการเสรีภาพการนำเสนอ แต่ก็ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ แถลงการณ์ 4 องค์กรสื่อยังขอให้ กสทช.ทำหน้าที่อย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากภาครัฐ ขอให้ประชาชนบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน พร้อมขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตระหนักถึงบทบาทที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ยุติความขัดแย้ง และร่วมกันปฏิรูปประเทศ

ส่วนข้อเรียกร้องจากองค์กรสื่อให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. 3 ฉบับนั้น ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหัวหน้า คสช.และฝ่ายความมั่นคง แต่ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน แต่ให้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง นำเสนอข่าวอย่างรอบด้าน 


กลับขึ้นด้านบน