นายกเทศมนตรีสกลฯเตรียมยื่นหนังคัดค้านออกโฉนด "เกาะดอนสวรรค์"

นายกเทศมนตรีสกลฯเตรียมยื่นหนังคัดค้านออกโฉนด "เกาะดอนสวรรค์"

นายกเทศมนตรีสกลฯเตรียมยื่นหนังคัดค้านออกโฉนด "เกาะดอนสวรรค์"

รูปข่าว : นายกเทศมนตรีสกลฯเตรียมยื่นหนังคัดค้านออกโฉนด "เกาะดอนสวรรค์"

นายกเทศมนตรีสกลฯเตรียมยื่นหนังคัดค้านออกโฉนด นายกเทศมนตรีเมืองสกลนครเตรียมยื่นหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ถอนการออกโฉนดเกาะดอนสวรรค์ เนื่องจากไม่ต้องการให้เกาะดอนสวรรค์เป็นของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขณะที่บนเกาะดอนสวรรค์มีพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายจำพรรษากว่า 100 รูป

พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายปฎิบัติศาสนกิจบนเกาะดอนสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางหนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีประชาชนบางส่วนร่วมทำบุญ ขณะที่บนเกาะดอนสวรรค์มีการตั้งเต็นท์ ซึ่งอ้างว่า ใช้เป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์

ส่วนกระแสข่าวการออกโฉนดเกาะดอนสวรรค์ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ทำให้ชาวบ้านรอบหนองหารบางส่วนไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่า หากออกเอกสารสิทธิ์ให้ครอบครองในอนาคตชาวบ้านจะไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์บนเกาะแห่งนี้ได้

ขณะเดียวกันชาวจังหวัดสกลนครกว่า 4,000 คน ที่ไม่เห็นด้วยต่อการออกโฉนดเกาะดอนสวรรค์ได้ร่วมลงชื่อคัดค้านแล้ว นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนครเตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสกลนคร เพื่อขอให้ถอนโฉนดที่ดินบนเกาะดอนสวรรค์ เนื่องจากไม่ต้องการให้เกาะดอนสวรรค์ ซึ่งถือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหนองหารและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสกลนครถูกครอบครอบโดยบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทำให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมบนเกาะเปลี่ยนไป


กลับขึ้นด้านบน