กรมบัญชีกลางเริ่มคืนเงินโครงการรถยนต์คันแรก 1 ต.ค.นี้

กรมบัญชีกลางเริ่มคืนเงินโครงการรถยนต์คันแรก 1 ต.ค.นี้

กรมบัญชีกลางเริ่มคืนเงินโครงการรถยนต์คันแรก 1 ต.ค.นี้

รูปข่าว : กรมบัญชีกลางเริ่มคืนเงินโครงการรถยนต์คันแรก 1 ต.ค.นี้

กรมบัญชีกลางเริ่มคืนเงินโครงการรถยนต์คันแรก 1 ต.ค.นี้ กรมบัญชีกลางจะเริ่มคืนเงินตามโครงการรถยนต์คันแรก ต.ค.นี้เป็นชุดแรก 50 คน โดยตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 7,500 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับเงินคืนทราบผ่านเอสเอ็มเอส

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางจะเริ่มดำเนินการคืนเงินตามโครงการรถคันแรกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโดยภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยจะเริ่มคืนเงินให้ประชาชนได้จำนวนประมาณ 50 คน ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายคืนเงินไว้ในปีงบประมาณ 2556 ทั้งสิ้น 7,500 ล้านบาททำให้การจ่ายเงินคืนครั้งแรกจะสามารถทำได้ภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้

ตามกระบวนการกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ธนาคารโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว จากนั้นกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ผู้รับเงินทราบทางข้อความสั้น หรือ เอสเอ็มเอสผ่านโทรศัพท์มือถือที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้แจ้งไว้

สำหรับการโอนเงินกรมบัญชีกลางจะแบ่งจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน ตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต ซึ่งหากผู้ได้รับสิทธิไม่ได้รับเงินสามารถแจ้งปัญหามาที่กรมบัญชีกลางเพื่อประสานงานกับกรมสรรพสามิตและกรมการขนส่งทางบกต่อไป นอกจากนี้กรมบัญชีกลางยังมีหน้าที่ติดตามเงินคืนกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิคืนเงิน เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนมือก่อน 5 ปี ตามที่กำหนดไว้ด้วย


กลับขึ้นด้านบน