วุฒิสภาตั้ง กมธ. ตรวจ กรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่

วุฒิสภาตั้ง กมธ. ตรวจ กรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่

วุฒิสภาตั้ง กมธ. ตรวจ กรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่

รูปข่าว : วุฒิสภาตั้ง กมธ. ตรวจ กรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่

วุฒิสภาตั้ง กมธ. ตรวจ กรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่ ที่ประชุมวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 22 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ซึ่งได้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคนใหม่

หลังจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แทนนายเมธี ครองแก้ว อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ที่พ้นจากตำแหน่งเพราะอายุครบ 70 ปี ที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้มีวาระตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 22 คน ขึ้นมาตรวจสอบความประพฤติ พฤติกรรม จิริยธรรม ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ ป.ป.ช. โดยมีกรอบเวลาในการพิจารณา 15 วัน ซึ่งหากวุฒิสภาคัดเลือกให้ พล.ต.อ.สถาพร ได้รับเลือกเป็น ป.ป.ช. จะถือเป็น ป.ป.ช. ที่เป็นตำรวจคนเดียวใน 9 คนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ระบุว่าพลตำรวจเอกสถาพรมีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องพิจารณา คือ มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 246(2) หรือไม่ โดยมาตราดังกล่าวบัญญัติว่ากรรมการ ป.ป.ช.ต้องเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มีอำนาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี แต่สำหรับตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายของ พลตำรวจเอกสถาพร อาจไม่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยประเด็นนี้ กรรมาธิการของวุฒิสภาต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน