กทม. แนะแก้น้ำท่วมตามแนวพระราชดำริ ระบายน้ำผ่านคลอง 8-13

กทม. แนะแก้น้ำท่วมตามแนวพระราชดำริ ระบายน้ำผ่านคลอง 8-13

กทม. แนะแก้น้ำท่วมตามแนวพระราชดำริ ระบายน้ำผ่านคลอง 8-13

รูปข่าว : กทม. แนะแก้น้ำท่วมตามแนวพระราชดำริ ระบายน้ำผ่านคลอง 8-13

กทม. แนะแก้น้ำท่วมตามแนวพระราชดำริ ระบายน้ำผ่านคลอง 8-13 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริ โดยให้ระบายน้ำออกชายทะเล ผ่านคลอง 8 ถึงคลอง 13 แทนการนำน้ำเข้าผ่านใจกลางเมือง

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้รัฐบาล และคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) แก้ปัญหาน้ำท่วมตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมซ้ำรอย

โดยไม่ควรนำน้ำเข้ามากลางเมืองโดยผ่านคลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว และอีกหลายคลองชั้นใน เพราะกรุงเทพฯชั้นใน ระบบระบายน้ำถูกออกแบบให้รับน้ำฝนเท่านั้น แต่ควรเร่งน้ำออกชายทะเลผ่านคลอง 8 ถึงคลอง 13 และเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทาน สูบน้ำออกชายทะเลจากใต้คลอง 6 วา สายล่าง

ขณะเดียวกันควรเปิดประตูระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานในพื้นที่ กทม.ฝั่งตะวันออก ใน 3 แห่ง คือ ประตูระบายน้ำคลองประเวศตอนพระองค์เจ้าไชยานุชิต ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนหนองจอก และประตูระบายน้ำคลอง 6 วา สายล่าง เพื่อไม่ให้พื้นที่จังหวัดอ่างทอง นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา ประสบปัญหาน้ำท่วม จากการกักน้ำเอาไว้

สำหรับการบริหารจัดการน้ำนั้น อยากให้รัฐบาลมองภาพรวม และต้องบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งระบบ และไม่ควรให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่


กลับขึ้นด้านบน