ชาวบ้านค้านออกโฉนดที่ดินเกาะดอนสวรรค์ จ.สกลนคร หวังให้เป็นที่สาธารณะ

ชาวบ้านค้านออกโฉนดที่ดินเกาะดอนสวรรค์ จ.สกลนคร หวังให้เป็นที่สาธารณะ

ชาวบ้านค้านออกโฉนดที่ดินเกาะดอนสวรรค์ จ.สกลนคร หวังให้เป็นที่สาธารณะ

รูปข่าว : ชาวบ้านค้านออกโฉนดที่ดินเกาะดอนสวรรค์ จ.สกลนคร หวังให้เป็นที่สาธารณะ

ชาวบ้านค้านออกโฉนดที่ดินเกาะดอนสวรรค์ จ.สกลนคร หวังให้เป็นที่สาธารณะ การขอออกโฉนดที่ดินบนเกาะดอนสวรรค์ ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยสำนักพระพุทธศาสนา จ.สกลนครเป็นผู้ดำเนินการ ทำให้เกิดกระแสคัดค้านจากคนในพื้นที่ เพราะมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งพวกเขาอยากให้เกาะดอนสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของหนองหารเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ชาวจ.สกลนครร่วมกันเป็นเจ้าของโดยไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้ใด


ชาวจังหวัดสกลนครกว่า 1,000 คน ชุมนุมที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณศูนย์ราชการ เพื่อคัดค้านการออกโฉนดเกาะดอนสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่กลางหนองหาร เขตเทศบาลเมืองสกลนคร เนื้อที่ 85 ไร่ ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ ครอบครองโดยวัดธรรมกาย พร้อมกล่าวปราศรัยโจมตีหน่วยงานภาครัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอออกโฉนด โดยอ้างว่าเกาะดอนสวรรค์เป็นที่สาธารณประโยชน์ ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้

ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วน เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร เพื่อขอทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี 2540 เกี่ยวกับการยื่นขอออกโฉนด ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดรับปากว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบในภายหลัง

นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ระบุว่า เกาะดอนสวรรค์ถือเป็นมรดกของชาวสกลนคร และจะไม่ให้เกาะแห่งนี้ตกไปอยู่ในมือของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากกระแสการคัดค้านของชาวจังหวัดสกลนครที่ไม่เห็นด้วยกรณีการออกโฉนดบนเกาะ ดอนสวรรค์ ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มีคำสั่งระงับการออกโฉนดเพื่อทำการพิสูจน์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบกับความรู้สึกของคนในพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน