"ในหลวง" พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุโขทัย

"ในหลวง" พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุโขทัย

"ในหลวง" พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุโขทัย

รูปข่าว : "ในหลวง" พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดหน่วยสงเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,500 ครัวเรือน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ส่งผลกระทบให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน

โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้ นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดสุโขทัย เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้จำนวน 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าสิ่งของพระราชทานกว่า 700,000 บาท ในวันนี้ ( 11 ก.ย.)


กลับขึ้นด้านบน