น้ำท่วมจีนอาจพาทรายสีลงแม่น้ำแยงซี ทำให้แม่น้ำเป็นสีแดง

น้ำท่วมจีนอาจพาทรายสีลงแม่น้ำแยงซี ทำให้แม่น้ำเป็นสีแดง

น้ำท่วมจีนอาจพาทรายสีลงแม่น้ำแยงซี ทำให้แม่น้ำเป็นสีแดง

รูปข่าว : น้ำท่วมจีนอาจพาทรายสีลงแม่น้ำแยงซี ทำให้แม่น้ำเป็นสีแดง

น้ำท่วมจีนอาจพาทรายสีลงแม่น้ำแยงซี ทำให้แม่น้ำเป็นสีแดง แม่น้ำแยงซีของจีนยังมีสีแดงเหมือนกับแม่น้ำสีเลือดและเริ่มไหลเข้าไปบรรจบกับแม่น้ำสายอื่นๆ ทำให้บริเวณที่น้ำไหลมาบรรจบกลายเป็นแม่น้่ำสองสี

ผู้เชี่ยวชาญจีนบางคนให้ความเห็นกรณีแม่น้ำแยงซีเป็นสีแดงว่า อาจมีสาเหตุมาจากการที่แม่น้่ำพัดพาทรายสีมาเป็นจำนวนมาก หลังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้น ทำให้ทรายสีถูกพัดพาลงสู่แม่น้ำ ขณะที่แม่น้ำแยงซีได้ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจี่ยหลิน ทำให้จุดที่น้่ำไหลมาบรรจบกัน กลายเป็นแม่น้ำสองสี ที่มีสีตัดกันอย่างเด่นชัด

 


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน