ครม.อนุมัติงบ 90 ล้านบาท จัดเวทีเสวนาปรองดอง

ครม.อนุมัติงบ 90 ล้านบาท จัดเวทีเสวนาปรองดอง

ครม.อนุมัติงบ 90 ล้านบาท จัดเวทีเสวนาปรองดอง

รูปข่าว : ครม.อนุมัติงบ 90 ล้านบาท จัดเวทีเสวนาปรองดอง

ครม.อนุมัติงบ 90 ล้านบาท จัดเวทีเสวนาปรองดอง มติครม.อนุมัติงบ 90 ล้านบาท จัดโครงการเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย

วันนี้ (11 ก.ย.) ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศันสนีย์ นาคพงษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ตามนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เสนอ โดยอนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลาง ในวงเงินจำนวน 90,265,000 บาท โดยให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ

ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติรับโอน และแต่งตั้ง พ.ท.เอนก ยมจินดา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากผู้ดำรงตำแน่งเดิมได้โอนย้ายไปรับราชการที่ส่วนอื่น


กลับขึ้นด้านบน