ผู้ก่อความไม่สงบ 100 คน แสดงตัวกับฝ่ายความมั่นคงพร้อมยื่น 4 ข้อเสนอยุติความรุนแรง

ผู้ก่อความไม่สงบ 100 คน แสดงตัวกับฝ่ายความมั่นคงพร้อมยื่น 4 ข้อเสนอยุติความรุนแรง

ผู้ก่อความไม่สงบ 100 คน แสดงตัวกับฝ่ายความมั่นคงพร้อมยื่น 4 ข้อเสนอยุติความรุนแรง

รูปข่าว : ผู้ก่อความไม่สงบ 100 คน แสดงตัวกับฝ่ายความมั่นคงพร้อมยื่น 4 ข้อเสนอยุติความรุนแรง

ผู้ก่อความไม่สงบ 100 คน แสดงตัวกับฝ่ายความมั่นคงพร้อมยื่น 4 ข้อเสนอยุติความรุนแรง แกนนำผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้หลงผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100 คน เข้าแสดงตัวกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย พร้อมยื่นข้อเสนอให้รัฐเร่งหามาตรการและนโยบายเพื่อยุติความขังแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่

นายแวอาลี คอปเตอร์ วาจิ แกนนำผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีส่วนร่วมในการวางแผนปล้นปืนค่ายกองพันพัฒนาที่ 4 จ.นราธิวาส เมื่อปี 2547 และมีรางวัลนำจับ 1 ล้านบาท พร้อมผู้หลงผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 100 คน เข้าแสดงตัวกับ พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อขอเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตามแผนพาคนกลับบ้าน ในโครงการประสานใจเพื่อสันติสุขสู่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส

การแสดงตัวเพื่อยุติการต่อสู้กับภาครัฐ ของนายแวอาลี คอปเตอร์ วาจิ และพวกในครั้งนี้ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกในนาม กลุ่มปลดปล่อยความขัดแย้งเขตปกครองใหม่มลายูปัตตานี

โดยยื่นข้อเสนอต่อแม่ทัพภาคที่ 4 คือ แนวทางการจัดการกับกลุ่มคนที่ยุติบทบาทความรุนแรงต่อรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่มีหมายจับ รัฐดำเนินการอย่างไร การจัดการความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรม และสุดท้ายรัฐควรมีหลักประกันในการกำหนดนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม การเข้ามอบตัวในครั้งนี้ฝ่ายความมั่นคง จะตรวจสอบประวัติเป็นรายบุคคล หากบุคคลใดมีหมายจับ

เจ้าหน้าที่จะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนขยายผล และอนุญาตให้ประกันตัวสู้คดี แต่หากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบว่า บุคคลใดไม่มีหมายจับ และตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง เจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าอบรมเพื่อสลายพฤติกรรม พร้อมทั้งหาอาชีพให้ทำเพื่อจะได้อยู่กับครอบครัว


กลับขึ้นด้านบน