วงออร์เคสตร้าญี่ปุ่นแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

วงออร์เคสตร้าญี่ปุ่นแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

วงออร์เคสตร้าญี่ปุ่นแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

รูปข่าว : วงออร์เคสตร้าญี่ปุ่นแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

วงออร์เคสตร้าญี่ปุ่นแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี บทเพลงแทนกำลังใจให้ชาวไทยหลังภัยพิบัติ รวมถึงเพลงสะท้อนวัฒนธรรมเมืองเหนือ บทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงทรงโปรดในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บรรเลงโดยวงออร์เคสตร้าสถาบันเทคโนโลยี ฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เชื่อมสายสัมพันธ์ของ 2 ชาติ ในงานคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

หลังความทุกข์จากภัยพิบัติทั้งสึนามิในญี่ปุ่น และอุทกภัยในไทย แสงอาทิตย์จะส่องสว่างขึ้นอีกครั้ง มอบความหวังให้กับมิตรทั้ง 2 ชาติ ผ่านบทเพลง The Sun Rises Again บรรเลงโดยวงดนตรีสถาบันเทคโนโลยีฟุคุโอกะ แทนกำลังใจจากชาวญี่ปุ่นถึงคนไทย 
 
ความประทับใจในวัฒนธรรมภาคเหนือของนักดนตรีชาวญี่ปุ่นครั้งเดินทางท่องเที่ยวในไทย สร้างสรรค์เป็นเพลงลำปาง สะท้อนสำเนียงเสียงล้านนาผ่านวงออร์เคสตร้าได้อย่างไพเราะ หลายบทเพลงพิเศษที่นักดนตรีเยาวชนจากญี่ปุ่นตั้งใจนำมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังชาวไทย ในคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เชื่อมสัมพันธ์สถาบันการศึกษาไทยกับญี่ปุ่น
 
ยูยิ ชิบะตะ วาทยกร กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มีโอกาสมาแสดงดนตรีที่ประเทศไทย ซึ่งบทเพลงที่นำมาแสดงไม่เพียงเป็นเพลงดังจากญี่ปุ่น หากยังได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และบทเพลงทรงโปรดในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือเป็นการแสดงครั้งสำคัญของเขา และนักดนตรี
 
ศ.ถวิล พึ่งพา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ดนตรีเป็นสื่อที่ใช้เชื่อมสัมพันธ์ได้อย่างดี โดยเฉพาะกับออร์เคสตร้าเป็นดนตรีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรด ก็เหมาะแก่การนำมาแสดงเทิดพระเกียรติในครั้งนี้
 
วงดนตรีสถาบันเทคโนโลยีฟุคุโอกะ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีออร์เคสตร้า ระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น 2 ปีซ้อน และเปิดการแสดงมาแล้วในหลายประเทศ โดยงานคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีฟุคุโอกะ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการไปจนถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความสามารถที่หลากหลายของเยาวชนนอกเหนือจากด้านเทคโนโลยี 


กลับขึ้นด้านบน