ป้องกันปัจจัยเสี่ยงนักเรียน จ.ระยอง ปนเปื้อนสารตะกั่ว

ป้องกันปัจจัยเสี่ยงนักเรียน จ.ระยอง ปนเปื้อนสารตะกั่ว

ป้องกันปัจจัยเสี่ยงนักเรียน จ.ระยอง ปนเปื้อนสารตะกั่ว

รูปข่าว : ป้องกันปัจจัยเสี่ยงนักเรียน จ.ระยอง ปนเปื้อนสารตะกั่ว

ป้องกันปัจจัยเสี่ยงนักเรียน จ.ระยอง ปนเปื้อนสารตะกั่ว หลังพบการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง กว่า 30 คน ซึ่งในจำนวนนี้มี 2 คนที่ค่าการปนเปื้อนสูงกว่าค่ามาตรฐานเกือบ 5 เท่า และแม้ว่าขณะนี้สารตะกั่วในเลือดจะลดลงแล้ว ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดระยอง ยังเฝ้าระวังให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากชุมชน เพราะหากสารตะกั่วสะสมในร่างกายในปริมาณมาก ก็อาจส่งผลต่อสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตได้


แพทย์จากโรงพยาบาลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตรวจร่างกาย ด.ญ.กัญญาภัค นวลรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมาวาส ซึ่งช่วงกลางปี 2554 ตรวจพบการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดสูงถึง 48.33 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร

แต่การตรวจเลือดครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณสารตะกั่วลดลงเหลือเพียง 17.89 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร แพทย์ระบุว่า อาการปกติ ไม่มีภาวะซีด ทำให้เชื่อว่าปริมาณตะกั่วที่ลดลง อาจมาจากการสัมผัสระยะสั้น และมีการขับถ่ายออกเกือบหมดแล้ว

ด.ญ.ธิติมา ปราศจาก เป็นนักเรียนอีกคน ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดมากถึง 48.98 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 19.17 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จากการตรวจเลือดคนในครอบครัว และตรวจสอบของใช้ในบ้าน ก็ไม่พบความผิดปกติ ทำให้บุญเริง ปราศจากผู้ปกครองต้องดูแลธิติมามากขึ้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

โรงเรียนวัดปทุมาวาส มีนักเรียนปนเปื้อนสารตะกั่วมากถึง 34 คน จากทั้งหมด 907 คน ใน 22 โรงเรียน พื้นที่ 4 อำเภอ จ.ระยอง คือ อ.บ้านค่าย อ.บ้านฉาง อ.ปลวกแดง และ อ.นิคมพัฒนา สาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงเข้าให้ความรู้การป้องกันแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และแนะนำให้โรงเรียนปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น ตู้น้ำดื่มที่ปราศจากสารตะกั่ว เปลี่ยนระบบเครื่องกรองน้ำที่ทันสมัย ควบคุมคุณภาพการขายอาหารในโรงเรียน

นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มเด็กเล็กมีโอกาสเสี่ยงพบการปนเปื้อนโลหะหนักมากที่สุด โดยเฉพาะสารตะกั่ว หากเข้าสู่ร่างกายปริมาณมาก อาจเสียชีวิตได้

นพ.สมเกียรติ ยอมรับว่า ที่ผ่านมาการควบคุมการปนเปื้อนโลหะหนัก จะสุ่มตรวจเฉพาะจุดที่ได้รับแจ้งเพื่อให้เข้าไปสอบสวนควบคุมเท่านั้น จากนี้ต้องทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน กำหนดเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกชุมชนรอบอุตสาหกรรม เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน