ชาวบ้านบางโฉมศรี ร้องชลประทานเร่งซ่อมคลองมหาราช-กรมชลฯ มั่นใจน้ำไม่ท่วมเหมือนปีก่อน

ชาวบ้านบางโฉมศรี ร้องชลประทานเร่งซ่อมคลองมหาราช-กรมชลฯ มั่นใจน้ำไม่ท่วมเหมือนปีก่อน

ชาวบ้านบางโฉมศรี ร้องชลประทานเร่งซ่อมคลองมหาราช-กรมชลฯ มั่นใจน้ำไม่ท่วมเหมือนปีก่อน

รูปข่าว : ชาวบ้านบางโฉมศรี ร้องชลประทานเร่งซ่อมคลองมหาราช-กรมชลฯ มั่นใจน้ำไม่ท่วมเหมือนปีก่อน

ชาวบ้านบางโฉมศรี ร้องชลประทานเร่งซ่อมคลองมหาราช-กรมชลฯ มั่นใจน้ำไม่ท่วมเหมือนปีก่อน ชาวบ้านบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี เรียกร้องกรมชลประทาน เร่งซ่อมแซมถนนเลียบคลองส่งน้ำชัยนาท - อยุธยา หรือ คลองมหาราช เพราะอาจเป็นจุดล่อแหลมให้น้ำกัดเซาะพังทลายได้ หากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้น ขณะที่ กรมชลประทาน มั่นใจจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำบางโฉมศรีที่ยังไม่แล้วเสร็จ จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำรอยปีที่ผ่านมา

บริเวณ ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 25 ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานยอมรับว่า ช้ากว่ากำหนด เนื่องจากต้องใช้เวลานำตระกร้าแกลเบี้ยน ที่วางไว้ชะลอการไหลของน้ำในในจุดที่ชำรุดกว่า 84 เมตรออกทั้งหมด ทั้งนี้ จะรื้อโครงสร้างประตูระบายน้ำเดิมที่มีอายุมากกว่า 50 ปี แล้วปรับรูปแบบในลักษณะท่อลอด หรือไซฟ่อน ลอดคลองส่งน้ำชัยนาท - อยุธยา โดยมีความกว้าง และระบายน้ำได้มากขึ้นกว่าเดิมจาก 145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่ 9 กรมชลประทาน ยืนยันว่า แม้การก่อสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จ แต่มั่นใจในมาตรการป้องกัน โดยได้ยกคันดินในจุดที่มีการก่อสร้างสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมเมื่อปลายปี 2554 ถึง 2 เมตร เชื่อว่า จะป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ได้ ดังนั้นประชาชนท้ายประตูระบายน้ำจึงไม่ต้องกังวล

อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่เรียกร้องให้กรมชลประทาน เร่งซ่อมแซมถนนเลียบคลองส่งน้ำชัยนาท - อยุธยา หรือ คลองมหาราช เนื่องจากก่อสร้างมานาน และเป็นจุดล่อแหลมที่อาจถูกน้ำกัดเซาะพังทลายได้ หากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้น

สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ใช้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 500 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริหารจัดการน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ทุ่งเชียงราก บางขาม และอ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี


กลับขึ้นด้านบน