กรมทรัพยากรธรณีพบปริมาณน้ำฝนบนเขามากกว่าพื้นที่ราบ เตือนระวังน้ำป่า-ดินถล่ม

กรมทรัพยากรธรณีพบปริมาณน้ำฝนบนเขามากกว่าพื้นที่ราบ เตือนระวังน้ำป่า-ดินถล่ม

กรมทรัพยากรธรณีพบปริมาณน้ำฝนบนเขามากกว่าพื้นที่ราบ เตือนระวังน้ำป่า-ดินถล่ม

รูปข่าว : กรมทรัพยากรธรณีพบปริมาณน้ำฝนบนเขามากกว่าพื้นที่ราบ เตือนระวังน้ำป่า-ดินถล่ม

กรมทรัพยากรธรณีพบปริมาณน้ำฝนบนเขามากกว่าพื้นที่ราบ เตือนระวังน้ำป่า-ดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณีเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม หลังพบข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนตกบนภูเขามีปริมาณมากกว่าฝนที่ตกบนพื้นที่ราบ

เครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งไว้บนภูเขาในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ พบว่า ปริมาณฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ มีมากกว่าฝนบนพื้นราบ

นายสมใจ เย็นสบาย ผู้อํานวยการส่วนธรณีพิบัติภัย ระบุ ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน บนยอดเขาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีปริมาณฝนมากกว่า 700 มม. โดยเฉพาะบนดอยอ่างขาง มีฝนสะสมเกิน 2,000 มม. จึงห่วงว่า ดินบนภูเขาอาจจะมีการอุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้ว อาจทำให้เกิดการพังทลายของดิน

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัย ควรนำข้อมูลปริมาณฝนจากบนภูเขามาพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ราบอย่างเดียว นำมาใช้พยากรณ์ และคาดการณ์เรื่องน้ำป่าไหลหลากไม่ได้ผล และพบว่าน้ำจากบนภูเขาไหลลงไปเติมในเขื่อนทางฝั่งตะวันตกของภาคเหนือจนเต็มเขื่อน เช่น เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี แม้ขณะนี้ปริมาณฝนลดน้อยลง แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ภาคเหนือยังมีฝนตกอยู่


กลับขึ้นด้านบน