"ลำปาง" เตรียมปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

"ลำปาง" เตรียมปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

"ลำปาง" เตรียมปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

รูปข่าว : "ลำปาง" เตรียมปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ลำปางมีเรื่องราวน่ารู้อีกมากมายที่นอกไปจากรถม้า และชามตราไก่ คือสิ่งที่ชาวลำปางกำลังค้นหา และรวบรวมเอกลักษณ์เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จังหวัดลำปาง

แสดงเอกลักษณ์ของวัดในภาคเหนือผ่านเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และบันไดนาค หากยังมีงานช่างแบบพม่าผ่านการสร้างยอดปราสาทมณฑปซ้อนกัน 7 ชั้น ประดับด้วยตัวหงส์ และงานแกะสลักไม้ ยังมีเสาหงส์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างชาวมอญที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างพม่าในเวลาต่อมา คือจุดเด่นทางศิลปกรรมอันหลากหลายที่ปรากฏในวัดพระแก้วดอนเต้า ศูนย์รวมศรัทธาชาวลำปาง
 
เมื่อพูดถึงลำปางหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเมืองแห่งรถม้า หรือว่าชามตราไก่แต่เพียงอย่างเดียว แต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเมืองลำปางในอดีตคือเป็นที่อยู่อาศัยของคนหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งทั้งหมดสืบเนื่องมาจากลำปางเคยเป็นหัวเมืองค้าขายเก่าในอดีต ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องการสัมปทานป่าไม้ และร่องรอยทั้งหมดยังปรากฏอยู่ตามสถาปัตยกรรมในวัด และบ้านเรือนของผู้คน
 
กว่า 100 ปีที่ตลาดกาดกองต้า หรือตลาดจีนเก่า เคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวไทย จีน พม่า และฝรั่งที่เข้ามาค้าขายในประเทศไทย ไม่เพียงได้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมผ่านอาคารบ้านเรือนที่นิยมสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง แต่ยังคงมีร่องรอยวิถีชีวิตของผู้คนหลายชนชาติปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญที่ชาวเมืองภาคภูมิใจ 
 
แม้นครลำปางจะมีจุดเด่นเรื่องการผสมผสานที่หลากหลายทั้งด้านสถาปัตยกรรม และชาติพันธุ์ของบุคคล หากแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงมีความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง เพื่อรวบรวมเอกลักษณ์ของเมืองลำปาง
 
แม้เป็นเหมือนเมืองทางผ่านก่อนเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ หากลำปางก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีอารยธรรมยาวนานถึง 1,300 ปี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงพื้นที่เก่าซึ่งเคยเป็นศาลากลางจังหวัด เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้นำเสนอด้วยเทคนิคมัลติมีเดียให้เรื่องราวในท้องถิ่นน่าสนใจ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 


กลับขึ้นด้านบน