ปปท.ลงพื้นที่อุดรฯ ตรวจสอบโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม หลังพบไม่เป็นตามที่ยื่นของงบ

ปปท.ลงพื้นที่อุดรฯ ตรวจสอบโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม หลังพบไม่เป็นตามที่ยื่นของงบ

ปปท.ลงพื้นที่อุดรฯ ตรวจสอบโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม หลังพบไม่เป็นตามที่ยื่นของงบ

รูปข่าว : ปปท.ลงพื้นที่อุดรฯ ตรวจสอบโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม หลังพบไม่เป็นตามที่ยื่นของงบ

ปปท.ลงพื้นที่อุดรฯ ตรวจสอบโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม หลังพบไม่เป็นตามที่ยื่นของงบ คณะกรรมการ ปปท. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจ.อุดรธานีพบว่า มีหลายโครงการ ที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ยื่นของบประมาณ

เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท. ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่เชื่อมระหว่างบ้านนิคม 1 หมู่ 4 ถึงบ้านโนนบุญมี หมู่ 5 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี ระยะทาง 2 กิโลเมตร งบประมาณกว่า 4 ล้านบาท พบการก่อสร้างไม่มีไหล่ทาง ซึ่งไม่ตรงตามแบบที่ยื่นของบประมาณ รวมถึงเข้าตรวจสอบการขุดลอกคลอง ต.สามพร้าว เขตอำเภอเมืองอุดรธานี

ทั้งหมดเป็นโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจ.อุดรธานี ที่เจ้าหน้าที่ ปปท.ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ และพบความผิดทุกโครงการ โดยเฉพาะการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบสัญญาจ้าง และผู้ควบคุมงานไม่ดูแลงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

นายทองสุข ณ พล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปปท. ระบุว่า จากข้อมูลการลงพื้นที่ พบข้อมูลการทุจริตงบประมาณฟื้นฟู และเยียวยาน้ำท่วมใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จ.อุดรธานี น่าจะมีมากกว่า 10 แห่ง งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้ จากนั้นจะเสนอข้อมูลให้กับเลขาธิการ ปปท.พิจารณา และหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง และเสนอต่อคณะกรรมการ ปปท.เพื่อพิจารณาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน