วิทยุการบินฯ ยืนยันจัดซื้อ-ติดตั้งเรดาร์ 6 แห่ง มูลค่า 700 ล้านบาทโปร่งใส

วิทยุการบินฯ ยืนยันจัดซื้อ-ติดตั้งเรดาร์ 6 แห่ง มูลค่า 700 ล้านบาทโปร่งใส

วิทยุการบินฯ ยืนยันจัดซื้อ-ติดตั้งเรดาร์ 6 แห่ง มูลค่า 700 ล้านบาทโปร่งใส

รูปข่าว : วิทยุการบินฯ ยืนยันจัดซื้อ-ติดตั้งเรดาร์ 6 แห่ง มูลค่า 700 ล้านบาทโปร่งใส

วิทยุการบินฯ ยืนยันจัดซื้อ-ติดตั้งเรดาร์ 6 แห่ง มูลค่า 700 ล้านบาทโปร่งใส ผู้บริหารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ยืนยัน การจัดซื้อและติดตั้งระบบอุปกรณ์เรดาร์ ที่มีข้อท้วงติงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่า มีความโปร่งใส และความพร้อมที่จะให้บริการการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ที่จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ 1 ต.ค.

การเตรียมเปิดใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในวันที่ 1 ต.ค. นี้ ผู้บริหาร บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศยืนยันในความพร้อม ทั้งในส่วนบุคลากรและระบบเรดาร์

ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังได้จัดซื้อระบบเรดาร์ที่สนามบินแห่งนี้หลังจากเครื่องที่มีอยู่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน เพื่อให้เรดาร์ ทำงานร่วมกับเรดาร์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากที่สนามบินดอนเมืองแล้ว เรดาร์ดังกล่าวยังเตรียมนำไปติดตั้งในสนามบินภูมิภาคอีก 5 แห่ง คือ พิษณุโลก เชียงราย อุดรธานี ร้อยเอ็ด และ ชุมพร รวมมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท

สำหรับการจัดซื้อและติดตั้งระบบอุปกรณ์เรดาร์ ที่มีข้อวิพากษ์ถึงความไม่โปร่งใส และมีข้อท้วงติงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เนื่องจากได้กำหนดเงื่อนไข ที่อาจเข้าข่ายลักษณะเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางรายนั้น ได้มีการชี้แจงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ กก.ผอ.ใหญ่ บ.วิทยุการบินฯ ยืนยันว่า อุปกรณ์ระบบเรดาร์ดังกล่าว บริษัทฯมีการใช้เป็นปกติอยู่แล้ว ขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่ใช้บางแห่งได้หมดอายุการใช้งานไปแล้ว จึงจำเป็นต้องเดินหน้าจัดซื้อต่อไปมิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้า


กลับขึ้นด้านบน