มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเซีย เสนอวิธีแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง

มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเซีย เสนอวิธีแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง

มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเซีย เสนอวิธีแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง

รูปข่าว : มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเซีย เสนอวิธีแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง

มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเซีย เสนอวิธีแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเซีย เสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับการแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองเพิ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภายในชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นางสมสุข บุญญะบัญชา เลขาธิการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย กล่าวระหว่างการเสวนา หัวข้อ "การแก้ปัญหาชุมชนแออัดสังคมเมืองในภูมิภาคเอเชีย" ว่า ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชีย มีประชากรอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งรูปแบบปัญหาของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไป พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความแออัดของชุมชนเมืองที่ดีที่สุด ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และจัดการระบบโดยชุมชน รวมทั้ง สร้างระบบการเงินที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ขณะที่รัฐบาล ควรสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมกับปริมาณชุมชนแออัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสานนโยบายการแก้ปัญหาที่ต่อเนื่อง แม้จะมีการสับเปลี่ยนรัฐบาลก็ตาม

ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า ประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา มีชุมชนแออัดมากถึง 8 ล้านครัวเรือน โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครมีชุมชนแออัดประมาณ 1 พันแห่ง พื้นที่ที่พบความหนาแน่นของชุมชนแออัด เช่น เขตคลองเตย ยานนาวา บางเขน ดุสิต พระโขนง วังทองหลาง หนองแขม และภาษีเจริญ ทั้งนี้ สิ่งที่น่ากังวลจากนี้ไป คือการเกิดชุมชนแออัด จะมีแนวโน้มขยายตัวไปสู่พื้นที่ชั้นนอกมากขึ้น เนื่องจากราคาที่ดินยังมีราคาถูก หากเปรียบเทียบกับในเขตเมืองที่การพัฒนาเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว


กลับขึ้นด้านบน