ชาวพรุควนเคร็ง วอนนายกฯแก้ปัญหา"ไฟไหม้-นายทุนบุกรุก"

ชาวพรุควนเคร็ง วอนนายกฯแก้ปัญหา"ไฟไหม้-นายทุนบุกรุก"

ชาวพรุควนเคร็ง วอนนายกฯแก้ปัญหา"ไฟไหม้-นายทุนบุกรุก"

รูปข่าว : ชาวพรุควนเคร็ง วอนนายกฯแก้ปัญหา"ไฟไหม้-นายทุนบุกรุก"

ชาวพรุควนเคร็ง วอนนายกฯแก้ปัญหา มีเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่และนักวิชาการต้องการให้นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งเรื่องไฟไหม้ป่าและการบุกรุกของกลุ่มนายทุนอย่างจริงจัง หลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและติดตามสถานการณ์ป่าพรุควนเคร็งครั้งแรก


เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานภาพรวมความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับป่าพรุควนเคร็งหลังเกิดไฟไหม้นานหลายเดือน ต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำสูงสุดของประเทศลงพื้นที่แก้ปัญหาป่าพรุด้วยตนเอง หลังพรุควนเคร็งซึ่งถือเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญในระบบนิเวศน์ของลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลาอยู่ในภาวะวิกฤติมาหลายปี ซึ่งชาวบ้านระบุว่าในอดีตพรุควนเคร็งมีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงเป็นที่ทำมาหากินและเป็นแหล่งรายได้ของผู้คนในพื้นที่

ขณะที่ภาคประชาสังคมไม่อยากให้รัฐมองปัญหาป่าพรุเพียงมิติเดียวเฉพาะเรื่องไฟ ไหม้ เพราะปัญหาป่าพรุคาบเกี่ยวในหลากหลายปัญหาทั้งเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ด้านนักวิชาการแนะนำให้นายกรัฐมนตรีปรับนโยบายแก้ปัญหาป่าพรุ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในเรื่องการใช้ประโยชน์ และการรักษาป่าพรุจากชุมชน รวมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มีความหวงแหนป่าพรุ

พรุควนเคร็งซึ่งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของ จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลาและ จ.พัทลุง เดิมมีพื้นที่เกือบ 200,000 ไร่ แต่จากการลอบเผาและบุกรุกพื้นที่ป่าพรุอย่างรุนแรงในช่วง 10 ปีให้หลัง ทำให้เหลือพื้นที่ป่าพรุไม่ถึง 70,000 ไร่ ส่วนผู้ที่บุกรุกพบว่า นอกจากชาวบ้านแล้วกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เข้าบุกรุกป่า พรุมีด้วยกัน 3 กลุ่ม โดยมีนักการเมืองการระดับท้องถิ่นและระดับชาติใน จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลาและ จ.พัทลุงอยู่เบื้องหลัง

ส่วนการตรวจสอบนอกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้ามาสอบสวนพื้นที่ซึ่งถูกบุกอย่างน้อย 30,000 ไร่แล้ว ยังมีการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมามีการแต่งตั้งขึ้นมาทุกครั้งหลังเกิดปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ โดยแทบจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงเป็นการบ้านให้นายกรัฐมนตรีซึ่งลงพื้นที่ในวันนี้เร่งนำไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุจะเวียนมาอีกรอบในช่วงฤดูแล้งปีหน้า (2556)

ภาพจาก facebook:yingluck shinawatra


กลับขึ้นด้านบน