ศาลปกครองเตรียมชี้ขาด ทุบ-ไม่ทุบ เจดีย์โบราณ วัดเล่งเน่ยยี่ 16 ต.ค.

ศาลปกครองเตรียมชี้ขาด ทุบ-ไม่ทุบ เจดีย์โบราณ วัดเล่งเน่ยยี่ 16 ต.ค.

ศาลปกครองเตรียมชี้ขาด ทุบ-ไม่ทุบ เจดีย์โบราณ วัดเล่งเน่ยยี่ 16 ต.ค.

รูปข่าว : ศาลปกครองเตรียมชี้ขาด ทุบ-ไม่ทุบ เจดีย์โบราณ วัดเล่งเน่ยยี่ 16 ต.ค.

ศาลปกครองเตรียมชี้ขาด ทุบ-ไม่ทุบ เจดีย์โบราณ วัดเล่งเน่ยยี่ 16 ต.ค. เหลือเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น สำหรับการหาหลักฐานยื่นต่อศาลปกครองชั้นสูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้เจดีย์โบราณในวัดเล่งเน่ยยี่ เป็นโบราณสถาน ซึ่งจะมีผลต่อการคงไว้ หรือต้องทุบทำลาย เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด

เจดีย์ทรงไทย บรรจุอัฐิต้นตระกูล "ฉีหยี่กง" อายุกว่า 100 ปี ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดเล่งเน่ยยี่ และอาจถูกทุบทิ้ง หากการยื่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครั้งสุดท้ายต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อเป็นโบราณสถาน ในวันที่ 16 ต.ค. นี้ ไม่หนักแน่นพอ ศาลปกครองสูงสุด ต้องพิพากษาเพิกถอนความคุ้มครอง ทายาทผู้สืบเชื้อสาย จึงได้รวมตัวกันแสดงความกตัญญูต่ออัฐิบรรพบุรุษ

แม้ผู้ที่คุ้นเคยกับเจดีย์โบราณที่วัดเล่งเน่ยยี่บางส่วนรู้สึกเสียดาย หากต้องเสียสัญลักษณ์ความทรงจำส่วนหนึ่งของเยาวราชไป แต่ข้ออ้างในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคมนาคม ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจร บางคนเห็นว่าต้องทำใจยอมรับ หากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

เจดีย์โบราณองค์ดังกล่าว เชื่อว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 บรรจุอัฐิของ ฉีหยี่กง ต้นสกุลของหลายตระกูลดัง เช่น ล่ำซำ อึ๊งภากรณ์ หวั่งหลลี ฮุนตระกูล และโทณวณิก โดยก่อนหน้านี้ทายาทได้ร้องขอให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเจดีย์ดังกล่าวเป็นโบราณสถาน แต่เนื่องจากเจดีย์บรรจุอัฐิต้นตระกูล "ฉี่ยี่กง" ไม่มีลักษณะเด่นและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมากพอ ทายาทจึงต่อสู้ในชั้นศาลเรื่อยมา จนถึงศาลปกครองชั้นสูงสุด ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาสูงสุด


กลับขึ้นด้านบน