ชาวหมู่บ้านเมืองเอกเตรียมรับมือน้ำ พร้อมคาดหวังแนวคันกั้นน้ำริมคลองรังสิตช่วยป้องกันได้

ชาวหมู่บ้านเมืองเอกเตรียมรับมือน้ำ พร้อมคาดหวังแนวคันกั้นน้ำริมคลองรังสิตช่วยป้องกันได้

ชาวหมู่บ้านเมืองเอกเตรียมรับมือน้ำ พร้อมคาดหวังแนวคันกั้นน้ำริมคลองรังสิตช่วยป้องกันได้

รูปข่าว : ชาวหมู่บ้านเมืองเอกเตรียมรับมือน้ำ พร้อมคาดหวังแนวคันกั้นน้ำริมคลองรังสิตช่วยป้องกันได้

ชาวหมู่บ้านเมืองเอกเตรียมรับมือน้ำ พร้อมคาดหวังแนวคันกั้นน้ำริมคลองรังสิตช่วยป้องกันได้ หมู่บ้านเมืองเอก จ.ปทุมธานี เป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปีที่แล้ว โดยมีระดับน้ำสูงเกือบ 2 เมตร ขณะนี้ชาวบ้านหลายคน ตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำไว้บ้างแล้ว พร้อมกับหวังว่าการก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำถาวรริมคลองรังสิต จะช่วยป้องกันน้ำท่วมในปีนี้ได้ ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้มั่นใจ จากการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแผนการระบายน้ำ จะทำให้ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ และพื้นที่รังสิตใต้ สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำในปีนี้ได้อย่างแน่นอน

ห้องโถงบริเวณชั้นสองของบ้าน ถูกเตรียมไว้เป็นสถานที่จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ เป็นวิธีการเตรียมพร้อมรับมือของนายชำนาญวิทย์ สืบสันติ ชาวชุมชนเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี หากเกิดน้่ำท่วมในปีนี้ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบ้านตั้งอยู่ใกล้กับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ / แม้จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างที่ภาครัฐ ดำเนินการโครงการก่อสร้างแนวคันกั้นน้่ำถาวรตลอดแนวคลองรังสิต แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าการสร้างแนวคันกั้นน้ำ จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้จริงหรือไม่

พื้นที่ชุมชนเมืองเอก มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างแนวคลองประปาด้านทิศตะวันตก กับคลองเปรมประชากรด้านทิศตะวันออก โดยมีรางรถไฟเป็นคันกันน้ำจากรังสิตขวางอยู่ด้านนอกสุด น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา เกิดจากคลองเปรมประชากรส่วนบนล้นเอ่อออกด้านข้าง ตีโอบตลาดรังสิตแล้วย้อนกลับเข้ามารางรถไฟริมคลองเปรมรวมกับน้ำในคลองเปรม ทำให้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนริมคลองเปรมติดกับวัดรังสิตสูงเกือบ 2 เมตร

นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล คกก.ภาคประชาสังคมการมีส่วนร่วมงฝั่งตะวันออก ปทุมธานีเห็นว่า แนวทางการป้องกันน้ำท่วมของจังหวัด ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างระบบปิดล้อมไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่เท่านั้น ต้องให้ความสำคัญกับการขุดลอกคูคลองในสายหลักด้วย

ขณะที่พฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ระบุว่า แผนงานป้องกันน้ำท่วมมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 ซึ่งปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ และคันกั้นน้ำตามแนวคลองรังสิต โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำจาก 1 จุด เป็น 2 จุด จุดละ 12 ตัว รวมเป็น 24 ตัว มีศักยภาพสูบน้ำเพิ่มจาก 36 ลูกบาศก์เมตรเป็น 108 ลูกบาศก์เมตร ควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองสาขาได้อย่างเต็มที่

ส่วนการดำเนินการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำริมคลองรังสิตตั้งแต่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะช่วยป้องกันน้ำไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจ และชุมชน จึงมั่นใจว่าปีนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนเช่นที่ผ่านมา

สำหรับสถานการณ์น้ำขณะนี้ ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะเจ้าหน้าที่ได้มีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆ เพื่อช่วยระบายน้ำเหนือตอนบน โดยระดับน้ำขณะนี้อยู่ที่ 1.10 เมตร ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย พร้อมระบุ ช่วงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน


กลับขึ้นด้านบน