ครบรอบ 6 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. 49 นปช.ย้ำเจตนา ไม่ต้องการรัฐประหารอีก

ครบรอบ 6 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. 49 นปช.ย้ำเจตนา ไม่ต้องการรัฐประหารอีก

ครบรอบ 6 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. 49 นปช.ย้ำเจตนา ไม่ต้องการรัฐประหารอีก

รูปข่าว : ครบรอบ 6 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. 49 นปช.ย้ำเจตนา ไม่ต้องการรัฐประหารอีก

ครบรอบ 6 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. 49 นปช.ย้ำเจตนา ไม่ต้องการรัฐประหารอีก แม้จะผ่านมา 6 ปีแล้ว แต่แกนนำ นปช. ยังคงเป็นห่วงหวั่นเกิดการรัฐประหารซ้ำ โดยการรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นในปีนี้ จึงขอเป็นประชาชนรุ่นสุดท้ายที่จะได้เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่ นักวิชาการรัฐศาสตร์ สะท้อน 6 ปีรัฐประหาร นปช. และกลุ่มคนเสื้อแดง เป็นเพียงการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่คงอุดมการณ์เดียวกัน ที่ไม่อยากเห็นเหตุรัฐประหารอีก

นับเป็นครั้งที่ 6 ที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์รัฐประหาร "19 กันยายน 2549" เพราะเห็นว่าการทำรัฐประหารของคณะมนตรีความมั่นแห่งชาติ(คมช.) ไม่ได้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย และยังสร้างบาดแผลให้กับประเทศ ทั้งความแตกแยกทางสังคมและเศรษฐกิจ

ธิดา ถาวรเศรษฐ์ ประธาน นปช. ระบุว่าเจตนาของ นปช.ต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เน้นอธิบายถึงความเสียหายที่เกิดจากการทำรัฐประหาร รวมทั้งการหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีก โดยเฉพาะการย้ำถึงเป้าหมายของการแก้รัฐธรรมนูญที่ นปช.เชื่อว่าเป็นผลพวงของอำนาจเผด็จการ ทั้งนี้ นปช.จะร่วมประกาศเป็นประชาชนรุ่นสุดท้ายในเหตุการณ์รัฐประหารของประเทศ

อาจารย์พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิชาการรัฐศาสตร์ มองว่า การเติบโตของกลุ่มเสื้อแดงยังคงดำรงอยู่ แม้จะแตกออกเป็นหลายกลุ่มตามวัฒนธรรมทางการเมือง แต่ทุกกลุ่มล้วนมีอุดมการณ์เดียวกันคือการไม่เอารัฐประหาร ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง จะเป็นไปในกรณี่ไม่ได้รับความยุติธรรม โดยเฉพาะการแสดงออกถึงสัญญลักษณ์การต้านรัฐประหารที่ครบรอบ 6 ปี วันที่ 19 ก.ย.นี้


 

เหตุยึดอำนาจรัฐประหาร เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ปี 49 ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยมีปัจจัยสำคัญจากการชุนนุมต่อต้านของกลุ่มพันธมิตรฯ และแรงขัดขืนทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ กลายเป็นแรงสนับสนุนคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.) โดยมีข้ออ้างว่าจะขจัดปัญหาการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้อำนาจในทางมิชอบ การละเมิดจริยธรรมคุณธรรม การแทรกแซงระบบการตรวจสอบทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ข้อผิดพลาดเชิงนโยบายที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเหตุของการทำลายความสามัคคีของคนในชาติ มาเป็นเหตุผลในการทำรัฐประหาร


กลับขึ้นด้านบน