คนร้ายอาศัยความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ บังคับชาวบ้านขายที่ราคาถูก

คนร้ายอาศัยความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ บังคับชาวบ้านขายที่ราคาถูก

คนร้ายอาศัยความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ บังคับชาวบ้านขายที่ราคาถูก

รูปข่าว : คนร้ายอาศัยความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ บังคับชาวบ้านขายที่ราคาถูก

คนร้ายอาศัยความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ บังคับชาวบ้านขายที่ราคาถูก จากข้อมูลของหน่วยงานด้านความมั่นคง พบว่า มีกลุ่มคนหนึ่งอาศัยสถานการณ์ความรุนแรงก่อเหตุ เพื่อบังคับให้มีการขายที่ราคาถูก โดยเฉพาะในชุมชนไทยพุทธ ที่มักเกิดเหตุรุนแรงบ่อยครั้ง เช่นที่ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ชาวบ้านถูกลอบวางระเบิด และยิงมากเกือบ 10 ครั้ง ขณะที่นักวิชาการเห็นว่า รัฐต้องเร่งแก้ปัญหาการย้ายถิ่นอย่างเป็นระบบโดยรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย

ฝันร้าย 3 ครั้ง เพราะถูกยิงเข้าที่ใบหน้า ลำตัว และการเหยียบกับระเบิดระหว่างออกไปกรีดยางเมื่อ 2 ปีก่อน แม้จะทำให้นายธวัณ พุดนิล เสียขาข้างซ้ายไป แต่สำหรับเขาแล้ว ที่ดินผืนสุดท้าย ที่ได้จากพ่อ ใน ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ทำให้ไม่มีทางเลือก ๆ จึงจำยอมต้องอยู่ในหมู่บ้าน ที่ซึ่งคนในชุมชนถูกลอบวางระเบิดขณะออกไปกรีดยาง ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง บางคนต้องเสียขา บางคนต้องกลายเป็นอัมพาต ซึ่งส่วนหนึ่งเหตุรุนแรงเกิดจากการบังคับให้ขายสวนยางพาราราคาถูก การตั้งนโยบายรับซื้อที่ของรัฐ ด้วยการตั้งกองทุน จึงอาจเป็นทางออกหนึ่งของชาวบ้านที่นี้

สวนยางพารากว่า 5 ไร่ ใน ต.ตะโล๊ะหะลอ ที่เคยสร้างรายได้ให้เจ้าของ ถูกปล่อยให้รกร้าง บางวันก็มีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านอาศัยจังหวะที่เจ้าของทิ้งสวน มาลักลอบกรีดยาง ซึ่งแม้ราคาประเมินที่ดินซึ่งมีต้นยางพาราจะมีราคาสูง อีกทั้งทำเลที่ติดถนนและใกล้ชุมชน แต่เจ้าของก็จำใจต้องขายราคาถูก เพื่อย้ายไปอยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งสภาพการถูกบังคับให้ขายที่ราคาถูก เพราะสถานการณ์ความรุนแรง ทำให้นักวิชาการมองว่า รัฐต้องระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันข้อครหาว่า ถึงความไม่เท่าเทียมในการได้รับผลประโยชน์จากโครงการรับซื้อที่

นโยบายการรับซื้อ จำนำ และจำนองที่ดิน อยู่ระหว่างการจัดทำแผนของบประมาณ เบื้องต้น 1,200 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหากลุ่มทุน ที่กว้านซื้อที่ดินราคาถูกจากผู้ได้รับผลกระทบ แต่จากการตรวจสอบหลักฐานการโอนที่ดินใน 3 จังหวัดพบว่า มีการซื้อขายผิดปกติประมาณ 600-700 ไร่เท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน