ป.ป.ท.สรุปสำนวนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสงขลา

ป.ป.ท.สรุปสำนวนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสงขลา

ป.ป.ท.สรุปสำนวนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสงขลา

รูปข่าว : ป.ป.ท.สรุปสำนวนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสงขลา

ป.ป.ท.สรุปสำนวนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 9 สรุปปัญหาการบุกรุกป่า เข้าสู่คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่า เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วน มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การบุกรุกป่าของจังหวัดสงขลา จำนวนมาก

พ.ต.ท.ธานัท ใจแข็ง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 9 กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสงขลา ของ ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 9 โดยพบมีการบุกรุกและตัดโค่นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมาก ขณะที่การสืบสวนในเชิงลึกทราบว่า มีทั้งการลักลอบทำไม้เถื่อน และการบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปดำเนินการ แต่กลับปล่อยจนปัญหาบานปลาย ซึ่งหลังการสืบสวน ประกอบกับมีผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมว่า มีหัวหน้าส่วนราชการ 3 หน่วยงานที่ปล่อยปละละเลย จนทำให้ปัญหาการบุกรุกป่าบานปลาย จึงต้องการให้ทางหน่วยงาน ป.ป.ท.ดำเนินการตรวจสอบผู้บริหารหน่วยงานทั้งหมด คือ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 โดย ป.ป.ท.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พร้อมสรุปสำนวน เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา เพื่อดำเนินการต่อไป  


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน