นักวิชาการห่วงเลื่อนเปิดเออีซีกระทบความน่าเชื่อถือของอาเซียน

นักวิชาการห่วงเลื่อนเปิดเออีซีกระทบความน่าเชื่อถือของอาเซียน

นักวิชาการห่วงเลื่อนเปิดเออีซีกระทบความน่าเชื่อถือของอาเซียน

รูปข่าว : นักวิชาการห่วงเลื่อนเปิดเออีซีกระทบความน่าเชื่อถือของอาเซียน

นักวิชาการห่วงเลื่อนเปิดเออีซีกระทบความน่าเชื่อถือของอาเซียน หลังเลขาธิการอาเซียนระบุว่าแผนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจต้องเลื่อนออกไปจนถึงสิ้นปี 2558 เพราะประเทศสมาชิกบางประเทศต้องการเวลาอีก 1 ปี จากปัญหาด้านความพร้อม นักวิชาการบางส่วนเป็นห่วงว่าจะกระทบความน่าเชื่อถือของอาเซียน

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีพลังงานที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาว่า การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2558 แทนที่จะเป็นวันที่ 1 มกราคม อย่างที่หลายฝ่ายเคยเข้าใจ แต่การกำหนดวันเวลาที่แน่ชัดจะมีการหารือ และประกาศอย่างเป็นทางการ ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน

เลขาธิการอาเซียนยังระบุว่า ไม่เคยมีการกำหนดวันที่แน่ชัดในการรวมกลุ่ม มีเพียงการเห็นพ้องกันของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมองว่าการร่วมกลุ่มเออีซีควรเป็นวันที่ 1 มกราคม 2558

ขณะที่นายณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตผู้แทนนายกรัฐมนตรีด้านกิจการอาเซียน สมัยนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้ริเริ่มข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า กล่าวว่า การเลื่อนวันเปิดตัวเออีซีไม่มีนัยสำคัญ และคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจสาระสำคัญของเออีซีผิด

นายปิติ ศรีแสงนาม นักเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินว่า เออีซี สกอร์การ์ด อาจเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้การรวมกลุ่มเลื่อนออกไป นอกจากนี้ ยังมีปมปัญหาที่ถกเถียงมานานอีก 2 เรื่อง นั่นคือการขาดฐานข้อมูลมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี และการบังคับใช้นโยบายการค้าบริการที่เชื่อมโยงการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ขณะที่นักวิชาการ และภาคเอกชนบางส่วนเห็นว่าการเลื่อนกำหนดควรคำถึงความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของอาเซียนที่กำลังกลายเป็นความหวังเศรษฐกิจโลกในปี 2546 ผู้นำอาเซียนตกลงจัดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อผลักดันการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน อย่างเสรี สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยอาศัยต้นแบบสหภาพยุโรป


กลับขึ้นด้านบน