แม่น้ำยมสูงทะลักท่วมสุโขทัยรอบ 2

แม่น้ำยมสูงทะลักท่วมสุโขทัยรอบ 2

แม่น้ำยมสูงทะลักท่วมสุโขทัยรอบ 2

รูปข่าว : แม่น้ำยมสูงทะลักท่วมสุโขทัยรอบ 2

แม่น้ำยมสูงทะลักท่วมสุโขทัยรอบ 2 กรมชลประทานระบุว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำยม เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไหลเข้าท่วมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย แต่สถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าเมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากน้ำได้หลากเข้าท่วมพื้นที่อื่นมาแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำลดน้อยลง ส่วนการระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้ ยังไม่พบปัญหา

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเหนือว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำที่ลุ่มน้ำยมมากว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่รอยต่อ อำเภอศรีสัญชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่ง เกินคันกันน้ำบางส่วน

สาเหตุดังกล่าวทำให้เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้รับกระทบอีกครั้ง หลังจากน้ำลอดใต้กำแพงเขื่อนกั้นน้ำเข้าท่วมครั้งที่ผ่านมา แต่ในครั้งนี้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมเมืองสุโขทัยธานีต่ำกว่าพื้นที่อื่น และก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้เข้าท่วม อำเภอศรีสำโรง ท่วมตัวเทศบาลศรีสำโรง และเทศบาลเมืองปากแคว จังหวัดสุโขทัย มาก่อนด้วยจึงทำให้ปริมาณน้ำไม่สูงมากนัก

และหลังจากนี้คาดว่าปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำยม จะไหลไปลง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกที่ยังรับน้ำได้อีกมาก ซึ่งไม่น่าจะส่งกระทบ ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างในในช่วงนี้

นายสุเทพ กล่าวว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธาน กบอ. ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิดีโอคอนฟอร์เรนซ์ พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อให้ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเหนืออย่างใกล้ชิด เนื่องจากร่องมรสุมยังพาดผ่านอยู่จนถึงปลายสัปดาห์หน้า ส่งผลให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่ลุ่มต่ำที่ถูกน้ำท่วมต่อไป

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวด้วยว่า สถานการณ์น้ำจากลุ่มน้ำยมยังไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ริมน้ำที่ท่วมอยู่แล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพราะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มลดลง โดยปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ล่าสุด 1,774 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากเดิม ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำลดลงไปด้วย เช่นที่คลองบางหลวง อำเภอโผงเผง จังหวัดอ่างทอง ลดลงจากตลิ่ง 7 เซนติเมตร อำเภอบาลบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลดลงจากตลิ่ง 4 เซนติเมตร

ในส่วนแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับต่ำกว่าตลิ่งถึง 2 เมตร 43 เซนติเมตร แม่น้ำป่าสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนแม่น้ำสุพรรณบุรี และแม่น้ำท่าจีนมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกในพื้นที่ แต่สามารถไหลลงสู่อ่าวไทยได้ดี เพราะน้ำทะเลไม่หนุนสูง เช่นเดียวกับแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหลผ่านปริมณฑล ผ่านกรุงเทพฯออกอ่าวไทย ปริมาณน้ำไหลผ่านเพียง 1,970 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น

ปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ส่งกระทบทำให้เกิดน้ำเอ้อท่วมพื้นที่ กทม.ช่วงฝนตกหนักระยะ 2 - 3 วันนี้แน่นอน เพราะได้ปิดประตูน้ำทุกประตูเพื่อกันไม่ให้น้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. ในช่วงการระบายน้ำเหนือออกทะเลทั้งฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก รวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนด้วย


กลับขึ้นด้านบน