เครื่องบิน C-130 ขนสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ถึงเนปาลแล้ว

เครื่องบิน C-130 ขนสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ถึงเนปาลแล้ว

เครื่องบิน C-130 ขนสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ถึงเนปาลแล้ว

รูปข่าว : เครื่องบิน C-130 ขนสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ถึงเนปาลแล้ว

เครื่องบิน C-130 ขนสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ถึงเนปาลแล้ว กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า เครื่องบิน C-130 จำนวน 2 ลำ ที่นำสิ่งของช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเนปาล อาทิ ผ้ายาง แผ่นปูรองนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด และสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางถึงเนปาลแล้ว

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า เครื่องบิน C-130 จำนวน 2 ลำ เดินทางถึงเนปาลแล้ว หลังออกเดินทางจากท่าอากาศยานกองทัพอากาศ เมื่อเช้าของวันนี้ (4พ.ค.2558) พร้อมนำสิ่งของช่วยเหลือเนปาล อาทิ ผ้ายาง แผ่นปูรองนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด และสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
สำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือของไทยนั้น หน่วยชุดบัญชาการกองทัพไทยได้ลงพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่เมืองโทคา ซึ่งห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กิโลเมตร โดยได้ให้การรักษาประชาชนเนปาล 173 คน
 
ส่วนหน่วยแพทย์ทหารที่ไปตั้งศูนย์ที่สินธุปาลโจก และสินธุโกต ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ประมาณ 40 กิโลเมตร ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วย 420 ราย โดยร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการรักษา มาด้วยอาการบาดเจ็บ และพบผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจมากขึ้น 
    
ขณะที่ทีมแพทย์เดินเท้าได้ออกปฏิบัติงานในหมู่บ้านชุมชนบนเขา 10 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรประมาณ 800 คน โดยได้ดำเนินการเรื่องตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ควบคุมป้องกันโรค และดูแลระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ส่วนคนไทยที่พำนักอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ 3 คน เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัวอีก 11 คน 
 
นอกจากนี้ มีคนไทยที่มีแหล่งพำนักในเนปาลแสดงความประสงค์จะส่งบุตร 3 คน กลับประเทศไทยพร้อมกับเครื่องบิน C-130 ที่เดินทางมายังประเทศเนปาลด้วย


กลับขึ้นด้านบน