กระทรวงพลังงาน เตรียมทยอยขึ้นราคาก๊าซหุงต้มต้นปีหน้า

กระทรวงพลังงาน เตรียมทยอยขึ้นราคาก๊าซหุงต้มต้นปีหน้า

กระทรวงพลังงาน เตรียมทยอยขึ้นราคาก๊าซหุงต้มต้นปีหน้า

รูปข่าว : กระทรวงพลังงาน เตรียมทยอยขึ้นราคาก๊าซหุงต้มต้นปีหน้า

กระทรวงพลังงาน เตรียมทยอยขึ้นราคาก๊าซหุงต้มต้นปีหน้า กระทรวงพลังงาน เตรียมทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภายใน 2 ปี โดยจะเริ่มปรับครั้งแรกต้นปีหน้า พร้อมยืนยัน ไม่กระทบต่อค่าครองชีพ เพราะจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯเข้ามาดูแลราคา

กระทรวงพลังงาน จะทยอยปรับขึ้นราคาพลังงานทุกชนิดตามกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้เวลา 2 ปี เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยได้เตรียมแผนปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือ แอลพีจีภาคครัวเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มปรับขึ้นราคาได้ในปี 2556 เบื้องต้น กระทรวงพลังงานจะใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นกลไกดูแลราคา และเมื่อดำเนินการแล้ว กองทุนน้ำมันฯจะลดการชดเชยราคาแอลพีจีภาครัวเรือนลง ทำให้กองทุนมีเงินเหลือ ซึ่งจะนำมาใช้อุดหนุนแอลพีจีเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตรงจุดมากขึ้น

ปัจจุบันไทยตรึงราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนไว้ที่กิโลกรัมละ 18.13 บาท หรือตันละ 333 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ราคาแอลพีจีในตลาดโลกปรับขึ้นไปถึงตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ

 


กลับขึ้นด้านบน