น้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าว 14 จังหวัดเสียหาย 2,000 ล้านบาท

น้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าว 14 จังหวัดเสียหาย 2,000 ล้านบาท

น้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าว 14 จังหวัดเสียหาย 2,000 ล้านบาท

รูปข่าว : น้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าว 14 จังหวัดเสียหาย 2,000 ล้านบาท

น้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าว 14 จังหวัดเสียหาย 2,000 ล้านบาท ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า พบพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วกว่า 430,000 ไร่ใน 14 จังหวัด คิดเป็นความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาท

จารึก สิงหาปรีชา ผอ.ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผย ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง รวม 14 จังหวัด เพื่อตรวจสอบความเสียหายภาคการเกษตร ณ วันที่ 11 ก.ย. 2555 คาดว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายแล้วประมาณ 430,000 ตันคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด มีมูลค่าความเสียหาย 2,234 ล้านบาทและคาดว่าจะทำให้ผลผลิตข้าวในปี 2555 ลดลง 210,000 ตัน โดยพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องเฝ้าระวังยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง

ทั้งนี้สำหรับการแก้ไข ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรเสนอว่า ในระยะสั้น รัฐบาลควรปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ระยะกลางและระยะยาวต้องส่งเสริมความรู้ด้านภัยพิษัติให้แก่เกษตรกร เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรอบการปลูกข้าว เน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้านต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศ และสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่โครงการประกันภัยมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน