ระดมคิดพิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร

ระดมคิดพิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร

ระดมคิดพิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร

รูปข่าว : ระดมคิดพิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร

ระดมคิดพิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร จัดเสวนา มะพร้าว “วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร” ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาศัตรูมะพร้าว

 นางฐิติมา ฉายแสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ให้ลงพื้นที่กำกับและติดตามพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะพบว่า ปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข  คือ ปัญหาศัตรูมะพร้าว เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด 463,000 ไร่ และมีพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาการระบาดของ “หนอนหัวดำ” จำนวน 86,065 ไร่ และกว่า 58,058 ไร่ กำลังประสบกับปัญหา   การระบาดของ “แมลงดำหนาม” ซึ่งเป็นศัตรูมะพร้าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ระดมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 
นางฐิติมา กล่าวว่า  แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาในภาพรวมได้ ประกอบกับในแต่ละพื้นที่ดำเนินการกำจัดศัตรูมะพร้าวไม่พร้อมกัน จึงทำให้เกิดการระบาดของศัตรูมะพร้าวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและขยายผลไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ หากว่าไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวทั่วประเทศ รวมทั้งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย
 
 “จากปัญหาความรุนแรงของศัตรูมะพร้าวที่เกิดขึ้น จึงได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรวมอย่างเป็นระบบ ให้ประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหา จัดเสวนา เรื่อง มะพร้าว “วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร” ในวันที่ 18 กันยายนนี้ ที่ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าวอย่างเป็นระบบและครบวงจร"
 


กลับขึ้นด้านบน