ผอ.โรงเรียนวัดปทุมาวาส สั่งห้ามใช้สนามเด็กเล่น หลังกรมวิทยาศาสตร์ตรวจพบสารตะกั่วปนเปื้อนสูง

ผอ.โรงเรียนวัดปทุมาวาส สั่งห้ามใช้สนามเด็กเล่น หลังกรมวิทยาศาสตร์ตรวจพบสารตะกั่วปนเปื้อนสูง

ผอ.โรงเรียนวัดปทุมาวาส สั่งห้ามใช้สนามเด็กเล่น หลังกรมวิทยาศาสตร์ตรวจพบสารตะกั่วปนเปื้อนสูง

รูปข่าว : ผอ.โรงเรียนวัดปทุมาวาส สั่งห้ามใช้สนามเด็กเล่น หลังกรมวิทยาศาสตร์ตรวจพบสารตะกั่วปนเปื้อนสูง

 ผอ.โรงเรียนวัดปทุมาวาส สั่งห้ามใช้สนามเด็กเล่น หลังกรมวิทยาศาสตร์ตรวจพบสารตะกั่วปนเปื้อนสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สั่งให้หยุดใช้งานสนามเด็กเล่นชั่วคราว หลังกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจพบสีที่ใช้ทาเครื่องเล่นมีปริมาณตะกั่วปนเปื้อนสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดถึง 5,100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เตรียมส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยองเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไข

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลตรวจสอบหาการปนเปื้อนสารตะกั่ว จากตัวอย่างที่เก็บมาจากโรงเรียนวัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทั้งหมด 15 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาชนะ เช่น จานสังกะสีเคลือบ แก้วน้ำสแตนเลส  ของเล่น เช่น ไพ่ยูกิ ทั้งแบบกระดาษและพลาสติก รวมถึง สีเคลือบ สีทา เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น พบว่า ภาชนะ และของเล่น ปนเปื้อนสารตะกั่วน้อย แต่สีเคลือบเครื่องเล่น โดยเฉพาะตัวอย่างที่เก็บมาทั้ง สีแดง สีเหลือง และสีเขียว มีตะกั่วปนเปื้อน 470- 5,100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องมีค่าไม่เกิน 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จึงสรุปได้ว่า ตัวอย่างสีที่นำมาทดสอบไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้มีโลหะหนักปนเปื้อนในปริมาณมาก เมื่อใช้สีเหล่านี้ไปนาน ๆ จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ จึงเป็นปัจจัยหลักที่พบการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดของนักเรียน

กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมจัดส่งข้อมูลผลตรวจสอบดังกล่าวให้กับสำนักงานสาธารณสุขจ.ระยอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป รวมทั้งการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยการปนเปื้อนโลหะหนักในอุปกรณ์เครื่องเล่นในสถานศึกษาทั่วประเทศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ แนะนำว่า ระหว่างหาแนวทางแก้ไข โรงเรียนควรสั่งห้ามไม่ให้นักเรียนเข้าไปเล่นเครื่องเล่นดังกล่าว

ขณะที่นายชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สั่งให้หยุดใช้งานสนามเด็กเล่นชั่วคราว หลังกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจพบสีที่ใช้ทาเครื่องเล่นมีการปนเปื้อนสารตะกั่วสูง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนสารตะกัวเพิ่มเติม


กลับขึ้นด้านบน