มติครม.ตั้ง"พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี"เป็นปลัดกระทรวงคมนาคม

มติครม.ตั้ง"พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี"เป็นปลัดกระทรวงคมนาคม

มติครม.ตั้ง"พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี"เป็นปลัดกระทรวงคมนาคม

รูปข่าว : มติครม.ตั้ง"พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี"เป็นปลัดกระทรวงคมนาคม

มติครม.ตั้ง เป็นไปตามที่คาดการณ์ สำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม วันนี้ ครม.มีมติให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ไปรับหน้าที่ใหม่แล้ว และให้เลื่อนรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คนที่ 1 ขึ้นมารับหน้าที่เลขาธิการแทน

ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงเปิดเผยผลการประชุม ครม.โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้ มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งนายชัชวาล บุญเจริญกิจ รองปลัดระทรวงคมนาคม เป็นอธิบดีกรมทางหลวง

นอกจากนี้ยังได้ให้ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร รองเลขาธิการ สมช.เป็นเลขาธิการ สมช. และแต่งตั้ง พ.ต.อ.โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ ปปท.

และมติแต่งตั้งนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ อดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทนนางศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา

ครม.ยังมีมติอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ด้วยงบประมาณ 30,000 ล้านบาทแล้ว แต่ตีกลับโครงการรับจำนำข้าวนาปรัง 405,000 ล้านบาท โดยมอบ 3 กระทรวงไปหาข้อยุติจำนวนข้าวนาปรัง ปี 2555 ก่อน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน