ปปท.พบพิรุธโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในภาคอีสาน

ปปท.พบพิรุธโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในภาคอีสาน

ปปท.พบพิรุธโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในภาคอีสาน

รูปข่าว : ปปท.พบพิรุธโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในภาคอีสาน

ปปท.พบพิรุธโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในภาคอีสาน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. พบความผิดปกติการดำเนินงานเกือบทุกโครงการ ล่าสุดยังตรวจพบการทุจริตเพิ่มเติมในโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคระบาดสูงเกินความจริง

ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านดงหนองโพธิ์ และ บ้านปอน้อย ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2,000 เมตร เป็น 1 ใน 10 เส้นทางที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท.สุ่มตรวจสอบการดำเนินงานเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 1 เดือน หลังพบความผิดปกติเกี่ยวกับใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จากการตรวจสอบพบว่า เป็นเพียงงานซ่อมแซมฉาบผิวพ่นน้ำยางเท่านั้น ลักษณะงานเช่นนี้จะใช้กับสภาพถนนที่ไม่ชำรุด จึงถูกตั้งข้อสังเกตจาก ปปท.ว่าถนนเส้นนี้อาจไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

เจ้าหน้าที่ ปปท.ยังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนอีกหลายเส้นทางในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน คือ ปกปิดรายละเอียดโครงการ เสนอโครงการซ่อมแซมทั้งที่ไม่มีการชำรุดจริง ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ไม่ทำโครงการให้เป็นไปตามปริมาณวัสดุ ขณะที่นายช่างผู้ควบคุมงานยืนยันการดำเนินโครงการเป็นไปตามแบบสัญญาจ้าง

ไม่เฉพาะโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเท่านั้น แต่ ปปท.ยังพบว่า ความผิดปกติการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยากำจัดศัตรูพืชในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกาศพื้นที่ภัยพิบัติโรคระบาดด้านพืชเกินความเป็นจริง

โดยสารเคมีคาร์เบนดาซิมขนาด 1,000 ซีซี ราคาซื้อขายจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเพียงขวดละ 230 บาท แต่การจัดซื้อระดับจังหวัดมีการตั้งราคาสูงถึง 1,712 บาท ขณะที่ชาวนา ยอมรับว่า พื้นที่ปลูกข้าวเกิดโรคระบาดจริง แต่การแจกยากำจัดศัตรูพืชของรัฐที่ล่าช้าทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคระบาดด้านพืชครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปปท.พบว่า มีการตั้งราคาสูงกว่าความเป็นจริง และเชื่อว่า น่าจะข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องจึงเสนอไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมไต่สวน


กลับขึ้นด้านบน