โปรดเกล้าฯ "ทนงศักดิ์" นั่งปลัด กห.-"อุดมเดช" ขึ้น เสธ.ทบ.-"ประจิน" นั่ง ผบ.ทอ.ตามคาด

โปรดเกล้าฯ "ทนงศักดิ์" นั่งปลัด กห.-"อุดมเดช" ขึ้น เสธ.ทบ.-"ประจิน" นั่ง ผบ.ทอ.ตามคาด

โปรดเกล้าฯ "ทนงศักดิ์" นั่งปลัด กห.-"อุดมเดช" ขึ้น เสธ.ทบ.-"ประจิน" นั่ง ผบ.ทอ.ตามคาด

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ "ทนงศักดิ์" นั่งปลัด กห.-"อุดมเดช" ขึ้น เสธ.ทบ.-"ประจิน" นั่ง ผบ.ทอ.ตามคาด

โปรดเกล้าฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารระดับนายพลประจำปี 2556 จำนวน 811 ตำแหน่งเป็นไปตามโผ "ทนงศักดิ์" ห้ามห้วยนั่งปลัดกลาโหม ขณะที่ "อุดมเดช" ขึ้น เสธ.ทบ. ส่วน "ไพบูลย์" ขึ้นแม่ทัพภาค 1ส่วนทัพอากาศ "ประจิน" นั่งผบ.ทอ.

สำหรับบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารในตำแหน่งสำคัญได้แก่ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม แทน พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ที่เกษียณอายุราชการ ,พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม ,ในส่วนของกองทัพบก พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นเสนาธิการทหารบก , พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ,พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต รองเสนาธิการทหารบก เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1

ส่วนกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ แทน พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ที่เกษียณอายุราชการ

ด้านกองทัพเรือ พล.ร.ท.จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสนาธิการทหารเรือเป็น เสนาธิการทหารเรือ โดยมีผลการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป สำหรับรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารทั้งหมดติดตามได้จากสถานีโทรทัศน์และวิทยุในเครือข่ายกองทัพบก

บัญชีรายชื่อแต่งตั้งนายพลทั้ง 811 ตำแหน่ง

1.กระทรวงกลาโหม http://www.rta.mi.th/www/schq2.pdf

2.กองบัญชาการกองทัพไทย http://www.rta.mi.th/www/schq.pdf

3.กองทัพบก http://www.rta.mi.th/www/rta.pdf

4.กองทัพเรือ http://www.rta.mi.th/www/rtn.pdf

5.กองทัพอากาศ http://www.rta.mi.th/www/rtf.pdf


กลับขึ้นด้านบน