น้ำยมจากสุโขทัยยังไหลท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง

น้ำยมจากสุโขทัยยังไหลท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง

น้ำยมจากสุโขทัยยังไหลท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง

รูปข่าว : น้ำยมจากสุโขทัยยังไหลท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง

น้ำยมจากสุโขทัยยังไหลท่วมพื้นที่  3 อำเภอ จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง ฝนที่ตกหนักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขณะที่น้ำจากแม่น้ำยมจากจังหวัดสุโขทัย ยังคงท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ชาวตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปรับระดับของสะพานที่ใช้เดินเข้า-ออกหมู่บ้านให้สูงขึ้น หลังน้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลไปจากจังหวัดสุโขทัย มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและท่วมสะพานในบางจุด

ขณะที่อำเภอประกาศเตือนว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก และล่าสุดน้ำที่ท่วมในพื้นที่อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมือง ได้ขยายวงกว้างออกไปส่วนน้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลจากตอนเหนือเข้าสู่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ทำให้บ้านและถนนในหมู่บ้านเริ่มมีน้ำท่วม และมีแนวโน้มว่าจะขยายพื้นที่ ในอำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล

ฝนที่ตกหนักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโรงเรียนในเขตเทศบาลเริ่มถูกน้ำท่วมสูง เช่นเดียวกับวัดและชุมชนในที่ลุ่มใกล้แควหนุมาน ถูกน้ำท่วมซ้ำเติมบางพื้นที่ ซึ่งที่ถูกน้ำท่วมก่อนหน้านี้ส่วนที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก และ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง ยังได้รับผลกระทบกว่า 200 ครอบครัว จากระดับน้ำที่ยังทรงตัวล่าสุดน้ำผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที


กลับขึ้นด้านบน