โยกย้ายนายทหารปี 2556 ผบ.ทบ.คืนความชอบธรรมให้ "วงศ์เทวัญ"

โยกย้ายนายทหารปี 2556 ผบ.ทบ.คืนความชอบธรรมให้ "วงศ์เทวัญ"

โยกย้ายนายทหารปี 2556 ผบ.ทบ.คืนความชอบธรรมให้ "วงศ์เทวัญ"

รูปข่าว : โยกย้ายนายทหารปี 2556 ผบ.ทบ.คืนความชอบธรรมให้ "วงศ์เทวัญ"

โยกย้ายนายทหารปี 2556 ผบ.ทบ.คืนความชอบธรรมให้ การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2556 เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะข้อสังเกตถึงการปรับย้ายนายทหาร ระหว่างสาย บูรพาพยัคฆ์ กับ วงศ์เทวัญ พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. และ พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร เป็นเสนาธิการทหารบก ส่วน พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมตามที่ได้รับการวางตัวไว้

สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2556 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้ว โดยตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม คือ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ขึ้นมาจากผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หลังจากก่อนหน้านี้เกิดกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลงอ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ เห็นต่างกันระหว่างคัดเลือก จนนำมาซึ่งคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

ส่วนคู่กรณีอีกคน คือ พล.อ.ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ถูกปรับย้ายไปเป็น จเรทหารทั่วไป รวมทั้ง พล.อ.พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตราเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งถือเป็นตำแหน่งประจำ

ขณะที่รองปลัดกระทรวงกลาโหมมีการดึงนายทหารที่เก่งงานด้านประสานงาน และธุรการ มาช่วยเสริมการทำงานของ พล.อ.ทนงศักดิ์ ประกอบด้วย พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก จากผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และ พล.อ.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ จากที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งถือว่า เลื่อนระดับขึ้น

สำหรับกองทัพบกตำแหน่งใน "5 เสือ ทบ." ไม่ผิดไปจากโผในกระแส โดยตำแหน่งเสนาธิการทหารบก หรือ แม่บ้านกองทัพบก เป็น พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร จากเดิมคือแม่ทัพภาคที่ 1 ทั้งนี้ พล.ท.อุดมเดช เป็นอดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เป็นทหารเสือราชินี จากค่ายบูรพาพยัคฆ์ โดยตำแหน่งนี้ ถูกวางไว้เพื่อรองรับตำแหน่ง ผบ.ทบ.ต่อจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะเกษียณในปี 2557 และจะคุมงานด้านความมั่นของฝ่ายทหาร

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกประกอบด้วย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล และ พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต โดยถือว่า การปรับย้ายครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ คืนความชอบธรรมให้ พล.ท.จิระเดช ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. หลังจากนั่งอยู่ในตำแหน่ง พล.ท.นานถึง 3 ปี และนับเป็นนายทหารจาก "วงศ์เทวัญ" ที่ได้ขึ้นมาในเก้าอี้ 5 เสือ ทบ.

ขณะที่นายทหาร สายวงศ์เทวัญ อีก 1 นาย คือ พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา จากรองแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ซึ่งถูกมองว่า เพื่อกระจายตำแหน่งการเติบโตของแต่ละรุ่น และ อาจเกี่ยวข้องกับการตอบแทนจากผลการปฏิบัติหน้าที่ ช่วงเหตุชุมนุมทางการเมือง เมื่อปี 2553

ส่วนกองทัพอากาศลงตัวตามบัญชีที่ถูกเสนอ โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ แทน พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ที่เกษียณอายุราชการ เช่นเดียวกับ กองทัพเรือ พล.ร.ท.จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสนาธิการทหารเรือเป็น เสนาธิการทหารเรือ

โดยให้มีผลตั้งแต่1 ตุลาคม ปี 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่า บัญชีการแต่งตั้งปรับย้ายนายทหารประจำปีนี้ มีจำนวนที่มากถึง 811 รายชื่อ จากเดิมที่มีจำนวน 500-600 รายชื่อ อาจส่งผลต่อเม็ดเงินงบประมาณประจำของกระทรวงกลาโหม

บัญชีรายชื่อแต่งตั้งนายพลทั้ง 811 ตำแหน่ง

1.กระทรวงกลาโหม http://www.rta.mi.th/www/schq2.pdf

2.กองบัญชาการกองทัพไทย http://www.rta.mi.th/www/schq.pdf

3.กองทัพบก http://www.rta.mi.th/www/rta.pdf

4.กองทัพเรือ http://www.rta.mi.th/www/rtn.pdf

5.กองทัพอากาศ http://www.rta.mi.th/www/rtf.pdf


กลับขึ้นด้านบน