มอก. เตรียมออกข้อบังคับความคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สี

มอก. เตรียมออกข้อบังคับความคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สี

มอก. เตรียมออกข้อบังคับความคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สี

รูปข่าว : มอก. เตรียมออกข้อบังคับความคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สี

มอก. เตรียมออกข้อบังคับความคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตรียมออกข้อบังคับให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สีทุกราย ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพียง 52 รายเท่านั้นที่มีใบรับรอง มอก. ซึ่งเป็นช่องว่างให้สีที่ไม่ได้มาตรฐานว่างจำหน่ายในท้องตลาด

ทันทีที่ผลการตรวจสอบตัวอย่างสีทาเครื่องเล่น รร.วัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุชัดเจนว่า พบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในสีสูงกว่า 5,100 มก./กก. และผู้บริหารโรงเรียน ให้ข้อมูลว่าเป็นสีที่ได้รับบริจาค ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นสีที่หมดอายุการใช้งาน


 

ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) บอกว่า ผลิตภัณฑ์สีต้องมีค่าการปนเปื้อนตะกั่วไม่เกิน 100 มก./กก. และขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการที่จะขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) ซึ่งขณะนี้มีเพียง 52 รายเท่านั้น จึงเป็นช่องว่างทำให้สีที่ไม่ได้มาตรฐานวางจำหน่ายในท้องตลาด และควรหลีกเลี่ยงการเติมสารละลายผสมในสี เพราะจะเป็นการเพิ่มปริมาณสารตะกั่ว เหตุการณ์ที่เกิดทำให้ สมอ. เตรียมเสนอออกเป็นข้อบังคับให้ทุกผลิตภัณฑ์สีต้องผ่านมาตรฐาน มอก.

นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ หัวหน้ากลุ่มงานชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง บอกว่าจากการตรวจเลือดนักเรียน ใน 3 ครั้งพบว่าทั้ง 34 คน มีปริมาณสารตะกั่วในเลือดลดลงเป็นปกติ และจะต้องกำหนดแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง จะประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่ว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 21 กันยายนนี้ โดยนำกรณีโรงเรียนวัดปทุมาวาส เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้มีมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน