รมว.ศึกษาธิการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต "มหาวิทยาลัยอีสาน"

รมว.ศึกษาธิการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต "มหาวิทยาลัยอีสาน"

รมว.ศึกษาธิการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต "มหาวิทยาลัยอีสาน"

รูปข่าว : รมว.ศึกษาธิการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต "มหาวิทยาลัยอีสาน"

รมว.ศึกษาธิการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามเพิกถอนใบอนุญาตการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานแล้ว หลังมีปัญหาการซื้อขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้จบในเทอมนี้มีเวลาเรียนจนครบ และสภามหาวิทยาลัย มีเวลาอนุมัติผู้จบการศึกษา

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือเพิกถอนใบอนุญาตการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานแล้วตามที่กรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสานเสนอ โดยคำสั่งจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลตั้งวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

ด้าน นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงการเยียวยานักศึกษาว่า จะใช้เงิน และทรัพย์สินที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยอีสานช่วยนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ให้เรียนจบ โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2,000 คน ระดับปริญญาโท 4,000 คน ซึ่งได้มีการประสานเบื้องต้นไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว ที่จะให้มีการโอนย้ายไปเรียนตามหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ยอมรับว่าไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากไม่มีระบบการบริหารจัดการเงิน และทรัพย์สินที่ชัดเจน

ขณะที่นายอัษฎางค์ แสวงการ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราวคำสั่งการเพิกถอน หลังจากที่มีการยื่นศาลปกครองไปแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมควบคุมฯเป็นอย่างดี

คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานเกิดขึ้นจากกรณีปัญหาการซื้อขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ในมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ต้นปี 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม เข้าทำหน้าที่ควบคุมดูแลจนกระทั้งปัจจุบัน และมีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว


กลับขึ้นด้านบน