ชาวนา ไม่มั่นใจแผนบริหารจัดการน้ำ เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต

ชาวนา ไม่มั่นใจแผนบริหารจัดการน้ำ เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต

ชาวนา ไม่มั่นใจแผนบริหารจัดการน้ำ เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต

รูปข่าว : ชาวนา ไม่มั่นใจแผนบริหารจัดการน้ำ เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต

ชาวนา ไม่มั่นใจแผนบริหารจัดการน้ำ เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวนาบางส่วนไม่มั่นใจกับแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล หลังบางพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วม ทำให้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อให้มีผลผลิตเข้าสู่โครงการรับจำนำรอบใหม่ในเดือนหน้า แม้ปีนี้รัฐบาลจะยืนยันว่าแผนบริหารจัดการน้ำจะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้

นายเจริญ พูนสินชาวนาย่านคลองสามวา เร่งสูบน้ำที่ไหลเข้าที่นาออก เพื่อเร่งเก็บเกี่ยวข้าวนำไปฝากโรงสี รอเข้าโครงการรับจำนำข้าวในเดือนหน้า หลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เช่นเดียวกับเกษตรกรอีกหลายราย ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งเก็บเกี่ยวข้าวช่วงนี้เพราะไม่มั่นใจแผนป้องกันน้ำท่วม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯชั้นนอก

ด้านนายยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง ประธานศูนย์ข้าวชุมชน เขตคลองสามวา กล่าวว่า ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้่นต่อเนื่องมาจากการบริหารจัดการน้ำ ที่ขาดการบูรณาการร่วมกับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดล่าช้าจนเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นาข้าว ซึ่งรัฐควรเข้ามาจัดระบบการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกาล เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ พร้อมระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวแทนเกษตรกรในคลองต่างๆ เพื่อ เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมชลประทานในการแก้ปัญหาน้ำและเห็นว่ารัฐบาลควรเปิด โอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องในชุมชนของตนเอง เพราะการแก้ไขปัญหาที่ดี ที่สุดจะต้องมีผู้ที่ชำนาญในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อให้การแก้ไขนั้น เป็นไปอย่างตรงจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขณะที่ นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งส่งเสริมระบบปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง ให้แก่เกษตรกร ซึ่งปีนี้พบว่ามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ใน10จังหวัด เช่น จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 900,000 ไร่ ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังลดลงร้อยละ 5.57


กลับขึ้นด้านบน