"สุกำพล" ปฏิเสธ"ทักษิณ"ร่วมจัดโผทหาร

"สุกำพล" ปฏิเสธ"ทักษิณ"ร่วมจัดโผทหาร

"สุกำพล" ปฏิเสธ"ทักษิณ"ร่วมจัดโผทหาร

รูปข่าว : "สุกำพล" ปฏิเสธ"ทักษิณ"ร่วมจัดโผทหาร

กระทรวงกลาโหมแสดงความพร้อมที่จะรับฟังและตอบรับในแนวทางที่เสนอแนะเพื่อความปรองดอง พร้อมระบุ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรน่าจะตัดสินใจด้วยตัวเอง ว่าจะเสียสละเพื่อประเทศอย่างไร ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธว่า พ.ต.ท.ทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องกับกองทัพ โดยเฉพาะการจัดบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี

หลังการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีจะแล้วเสร็จ รวม 811 รายชื่อและมีผลให้วันที่ 1 ตุลาคมนี้ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต แสดงความพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนงานของกองทัพต่อไป โดยมั่นใจว่าจะไม่เกิดกรณีปัญหาขึ้น เพราะสามารถร่วมงานกับทุกคนทุกฝ่ายได้ตามระบบ เช่นเดียวกับการ่วมงานกับ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหมคนไม่ ก็ไม่น่าจะเกิดกรณีปัญหา เพราะการทำงานเป็นเรื่องของระบบและกลไก พร้อมกันนั้นก็กล่าวปฏิเสธการหารือหรือพิจารณาจัดสรรบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารร่วมกับพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร โดยย้ำว่าสามารถดูแลกองทัพและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ด้วยตัวเอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจาก คอป. เพราะเชื่อว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คำนึงถึงข้อมูลหลักฐานประกอบแล้ว แต่ขอไม่แสดงความเห็นต่อข้อเสนอให้ พั.ต.ท.ทักษิณ เป็นผู้เสียสละและยุติบทบาททางการเมือง เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ น่าจะเป็นผู้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

พล.อ.อ.สุกำพล กล่าวยืนยันว่าการหารือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับผู้นำฝ่ายค้านและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นไปด้วยความเข้าใจ ส่วนกรอบการทำงานในพื้นที่ ยังคงเป็น กอ.รมน.และ ศอ.บต.ที่จะเป็นหน่วยงานหลัก

ส่วนศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีจะลงนามรับรองในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ย.) พร้อมเปลี่ยนชื่อจาก ศปก.จชต.กลับไปเป็น ศปก.กปต. เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่กำหนดขึ้น


กลับขึ้นด้านบน