เปิดรายชื่อ 7 บริษัทผ่านเกณฑ์เสนอแผนบริหารจัดการน้ำรอบแรก

เปิดรายชื่อ 7 บริษัทผ่านเกณฑ์เสนอแผนบริหารจัดการน้ำรอบแรก

เปิดรายชื่อ 7 บริษัทผ่านเกณฑ์เสนอแผนบริหารจัดการน้ำรอบแรก

รูปข่าว : เปิดรายชื่อ 7 บริษัทผ่านเกณฑ์เสนอแผนบริหารจัดการน้ำรอบแรก

เปิดรายชื่อ 7 บริษัทผ่านเกณฑ์เสนอแผนบริหารจัดการน้ำรอบแรก การตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทผู้ผ่านเกณฑ์การเพื่อนำเสนอแนวความคิดบริหารจัดการน้ำรอบแรก มีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เพียงแค่ 7 บริษัท จากทั้งหมดที่เสนอ 34 บริษัท โดยส่วนใหญ่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนพรุ่งนี้ (21 ก.ย.)


คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ 350,000 ล้านบาท ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 7 บริษัท จากทั้งหมดที่ยื่นเสนอเอกสาร 34 บริษัท โดยบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ของไทย 2 แห่ง เกาหลีใต้ 2 แห่ง จีน 1 แห่ง บริษัทร่วมทุนไทย-จีน 1 และไทย-ญี่ปุ่น 1 แห่ง

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ โครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ กล่าวว่าบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ล้วนมีประสบการณ์เหมาะสมกับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องเสนอกรอบแนวความคิดบริหารจัดการน้ำเบื้องต้น ในวันจันทร์หน้า (24 ก.ย.)ส่วนบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารรับรองนิติบุคคลจากสถานทูตและเอกสารรับรองผลงาน

รวมทั้งไม่ได้รับรองในเอกสารการสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกรอบแนวความคิดที่จะนำเสนอรัฐบาล ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประมูล หรือ ทีโออาร์

บริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ แต่จะคณะอนุกรรมการจะไม่เปิดรับเอกสารเพิ่ม เพราะจะไม่เป็นธรรมกับบริษัทอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์อาจเจรจาขอร่วมงานกับบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติได้ เพราะถือว่าจะทำให้การนำเสนอแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน