“สี”ต้องผ่าน มอก.ก่อนวางจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

“สี”ต้องผ่าน มอก.ก่อนวางจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

“สี”ต้องผ่าน มอก.ก่อนวางจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

รูปข่าว : “สี”ต้องผ่าน มอก.ก่อนวางจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

“สี”ต้องผ่าน มอก.ก่อนวางจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตรียมออกข้อบังคับให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สีทุกราย ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพียง 52 ราย ที่มีใบรับรอง มอก. ซึ่งเป็นช่องว่างให้สีที่ไม่ได้มาตรฐานว่างจำหน่ายในท้องตลาด

ผู้บริหารโรงเรียนวัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เปิดเผยว่า สีทาของเล่นที่ได้รับบริจาค อาจเป็นสีที่หมดอายุการใช้งาน หลังผลการตรวจสอบตัวอย่างสีทาเครื่องเล่นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุชัดเจนว่า พบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในสีสูงกว่า 5,100 มก./กก.  

ด้านนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สีต้องมีค่าการปนเปื้อนตะกั่วไม่เกิน 100 มก./กก.และขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการที่จะขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ซึ่งขณะนี้มีเพียง 52 รายเท่านั้น   จึงเป็นช่องว่างทำให้สีที่ไม่ได้มาตรฐานวางจำหน่ายในท้องตลาด /และควรหลีกเลี่ยงการเติมสารละลายผสมในสี เพราะจะเป็นการเพิ่มปริมาณสารตะกั่ว ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดทำให้สมอ.เตรียมเสนอออกเป็นข้อบังคับให้ทุกผลิตภัณฑ์สีต้องผ่านมาตรฐาน มอก.

ขณะที่ นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ หัวหน้ากลุ่มงานชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง บอกว่าจากการตรวจเลือดนักเรียน ใน 3 ครั้งพบว่าทั้ง 34 คน มีปริมาณสารตะกั่วในเลือดลดลงเป็นปกติ และจะต้องกำหนดแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จะประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่ว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 21 กันยายนนี้ โดยนำกรณีโรงเรียนวัดปทุมาวาส เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้มีมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน