นักวิชาการเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความจำนำข้าวขัด รธน.หรือไม่

นักวิชาการเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความจำนำข้าวขัด รธน.หรือไม่

นักวิชาการเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความจำนำข้าวขัด รธน.หรือไม่

รูปข่าว : นักวิชาการเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความจำนำข้าวขัด รธน.หรือไม่

นักวิชาการเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความจำนำข้าวขัด รธน.หรือไม่ โครงการรับจำนำข้าว ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ล่าสุด นักวิชาการจากนิด้า เตรียมรวบรวมรายชื่อนักวิชาการยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความโครงการรับจำนำข้าวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า เตรียมรวบรวมรายชื่อนักวิชาการจากนิด้าและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า โครงการรับจำนำข้าวว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในประเด็นว่า รัฐจะต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไกตลาดและต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน

การยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ อ้างอิงจาก ผลวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล บิดเบือนกลไกตลาดและทำลายอุตสาหกรรมข้าว เพราะตั้งราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาด และรัฐเป็นผู้ผูกขาดตลาดข้าวเพียงรายเดียวทั้งการซื้อและขาย และเห็นว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการรับจำนำ เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ซื้อข้าวคืนจากรัฐบาล

ขณะเดียวกันทำให้ประเทศสูญเสียงงบประมาณจำนวนมากแต่มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ เพียง 1,200,000 ครัวเรือน จากทั้งหมด 3,700,000 ครัวเรือน นโยบายนี้จึงอาจขัดรัฐธรรมนูญ และจะยื่นหนังสือให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในสัปดาห์หน้า ก่อนโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไม่กังวลกับการล่ารายชื่อของนักวิชาการนิด้าเพื่อขอรัฐธรรมนูญตีความและยกเลิกโครงการนี้ มั่นใจว่าโครงการรับจำนำไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และปฎิเสธข้อโต้แย้งว่า รัฐบาลเป็นผู้ค้าข้าวหรือผูกขาดตลาด เนื่องจากนโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์


กลับขึ้นด้านบน