"ม.อีสาน"ร้องศาลปกครอง อ้างกระทบต่อนักศึกษา-บุคลากร หลายพันคน

"ม.อีสาน"ร้องศาลปกครอง อ้างกระทบต่อนักศึกษา-บุคลากร หลายพันคน

"ม.อีสาน"ร้องศาลปกครอง อ้างกระทบต่อนักศึกษา-บุคลากร หลายพันคน

รูปข่าว : "ม.อีสาน"ร้องศาลปกครอง อ้างกระทบต่อนักศึกษา-บุคลากร หลายพันคน

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสานยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีกระทรวงศึกษาธิการ เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยอ้างว่าคำสั่งนี้ ส่งผลกระทบกับบุคคลากรและนักศึกษา ส่วนบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยวันนี้ มีบางคณะที่ยังคงเปิดทำการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน เป็นคณะเดียวที่ยังเปิดการเรียนการสอน จากทั้งหมด 8 คณะ หลังกระทรวงศึกษาธิการ เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย มีผลในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เนื่องจากพบการซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ใช้เวลาเรียน 1 ปี

นายอัษฎางค์ แสวงการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน ปฏิเสธว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการผิดระเบียบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกล่าวอ้าง และตลอด 1 ปีที่คณะกรรมการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สกอ.เข้ามาควบคุมการบริหารงาน มหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี และยื่นฟ้องศาลปกครอง ให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยอ้างว่า การเพิกถอนใบอนุญาต กระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรหลายพันคน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอีสาน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มีนักนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ยังไม่จบการศึกษากว่า 8,000 คน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดหาสถานที่เรียนใหม่ให้ โดยให้มหาวิทยาลัยอีสาน รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนนักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนต่อจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดคืน


กลับขึ้นด้านบน