สธ.ระยอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถกแก้ปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อน

สธ.ระยอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถกแก้ปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อน

สธ.ระยอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถกแก้ปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อน

รูปข่าว : สธ.ระยอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถกแก้ปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อน

สธ.ระยอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถกแก้ปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมประชุม ในวันนี้ เพื่อทำความเข้าใจ สรุปผลการตรวจสอบหาสาเหตุแหล่งที่มาของสีที่มีการปนเปื้อน รวมถึงหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนสารตะกั่วให้กับนักเรียนในพื้นที่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ,ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมประชุมทำความเข้าใจและชี้แจงผลสรุปสาเหตุการปนเปื้อนสารตะกั่วในนักเรียน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนหน้านี้ พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนสารตะกั่ว

ทั้งนี้ผลสรุปจากห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระบุว่า สีที่ใช้ทาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ของโรงเรียนวัดปทุมาวาส อำเภอบ้านค่าย มีสารตะกั่วปนเปื้อนในสีปริมาณ 470 ถึง 5 พัน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เกินกว่าค่ามาตรฐานสีในของเล่น ซึ่งอยู่ที่ 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และทางโรงเรียนสั่งห้ามใช้งานเครื่องเล่นทั้งหมดชั่วคราวแล้ว

ด้านนายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 บอกว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนให้กับนักเรียน ซึ่งโรงเรียนมีงบประมาณอุดหนุนรายหัวที่นำมาดำเนินการได้ทันที เช่น ซื้อสีทางเครื่องเล่นใหม่ และหากงบประมาณไม่เพียงพอสามารถทำเรื่องขอมากับเขตพื้นที่ได้โดยตรง

ก่อนหน้านี้ การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสพิษต่อสุขภาพประชาชน จังหวัดระยอง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุ่มตรวจนักเรียนจำนวน 907 คน ใน 22 โรงเรียน พื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดระยอง คือ อำเภอนิคมพัฒนา , ปลวกแดง , บ้านค่าย และบ้านฉาง พบการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดของนักเรียนสูงกว่าค่ามาตรฐานคือ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ทั้งสิ้น 82 คน ใน 15 โรงเรียน โดยโรงเรียนวัดปทุมาวาส อำเภอบ้านค่าย พบนักเรียนมีปริมาณปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดมากที่สุด 34 คน จาก การสุ่มตรวจ 37 คน


กลับขึ้นด้านบน