กองทัพเรือ ปฏิเสธใบสั่ง ต้องซื้อเรื่องฟรีเกต 2 ลำจากจีนเท่านั้น ระบุมีกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส

กองทัพเรือ ปฏิเสธใบสั่ง ต้องซื้อเรื่องฟรีเกต 2 ลำจากจีนเท่านั้น ระบุมีกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส

กองทัพเรือ ปฏิเสธใบสั่ง ต้องซื้อเรื่องฟรีเกต 2 ลำจากจีนเท่านั้น ระบุมีกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส

รูปข่าว : กองทัพเรือ ปฏิเสธใบสั่ง ต้องซื้อเรื่องฟรีเกต 2 ลำจากจีนเท่านั้น ระบุมีกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส

กองทัพเรือ ปฏิเสธใบสั่ง ต้องซื้อเรื่องฟรีเกต 2 ลำจากจีนเท่านั้น ระบุมีกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส กองทัพเรือ ย้ำในความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเรือฟริเกตจำนวน 2 ลำ จึงทำเรื่องเสนอขออนุมัติครม. โดยพล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ปฏิเสธใบสั่งทางการเมืองให้ซื้อจากจีนเท่านั้น พร้อมระบุมีคณะกรรมการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส

หลังเสร็จสิ้นในภารกิจเป็นประธานให้โอวาทฝีพายเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงความจำเป็นในการจัดซื้อเรือฟริเกต 15,000 ล้านบาท เนื่องจากเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองทัพเรือ ที่กำหนดหลักการไว้ จากเดิมต้องจัดซื้อเรือดำน้ำ และเรือฟรีเกต แต่กรณีของเรือดำน้ำไม่ได้รับการอนุมัติ ทางกองทัพเรือ จึงต้องปรับแผนงานและเดินหน้าจัดซื้อเรือฟริเกตเพียงอย่างเดียวไปก่อน

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ปฏิเสธข้อสังเกตว่า ฝ่ายการเมืองสั่งการล็อกสเปกการจัดซื้อเรือฟริเกตจากจีนเท่านั้น แต่ระบุว่าจนถึงขณะนี้ กองทัพเรือยังไม่ได้ติดต่อประสานการจัดซื้อจากประเทศใด ซึ่งจากนี้ไปจะมอบหมายให้คณะกรรมการจัดซื้อยุทโธปกรณ์กองทัพเรือ ดำเนินการพิจารณาในรายละเอียด เพื่อความโปร่งใสและเหมาะสม

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โครงการของกองทัพเรือ เพื่อจัดซื้อเรือฟริเกต จำนวน 2 ลำ วงเงิน 30,000 ล้านบาท ด้วยกรอบเวลาดำเนินการ 5 ปี หรือจากปี 2555 ถึง 2559 ขณะที่พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดให้กองทัพเรือจัดซื้อเรือฟรีเกต ครั้งละ 1 ลำ โดยปี 2555 นี้ จะซื้อ 1 ลำก่อน จำนวน 15,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน