นศ.ม.อีสานร้องผู้บริหาร ชี้แนวช่วยเหลือนักศึกษาเดือดร้อนกว่า 8,000 คน

นศ.ม.อีสานร้องผู้บริหาร ชี้แนวช่วยเหลือนักศึกษาเดือดร้อนกว่า 8,000 คน

นศ.ม.อีสานร้องผู้บริหาร ชี้แนวช่วยเหลือนักศึกษาเดือดร้อนกว่า 8,000 คน

รูปข่าว : นศ.ม.อีสานร้องผู้บริหาร ชี้แนวช่วยเหลือนักศึกษาเดือดร้อนกว่า 8,000 คน

นศ.ม.อีสานร้องผู้บริหาร ชี้แนวช่วยเหลือนักศึกษาเดือดร้อนกว่า 8,000 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแก่น เรียกร้องให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชี้แจงแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา กว่า 8,000 คน ที่ได้รับผลกระทบ จากการเพิกถอนใบอนุญาตมหาวิทยาลัยอีสาน ซึ่งจะมีผลในวันที่ 31 ตุลาคม

หลังจากกระทรวงศึกษามีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน ซึ่งจะมีผลในวันที่ 31 ตุลาคม จากกรณีปัญหาการจัดการสอนไม่มีคุณภาพ การซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต เมื่อปี 2551 และ จำนวนครูผู้สอน ที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา

นายธนวัตน์น้อยหา เลขานุการคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ระบุว่า วันพรุ่ง(22ก.ย.)นี้ จะเรียกประชุมนักศึกษาทั้งหมด โดยจะเชิญรองศาตราจารย์ชูชาติ อารีจิตตานุสรณ์ อธิการบดี และนายอัษฎางค์ แสวงการ อดีตอธิการบดี ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทวงถามกระบวนการช่วยเหลือที่ชัดเจน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3และ 4 ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา เนื่องจากหากโอนย้ายไปเรียนสถาบันใหม่ ตามมาตราการช่วยเหลือของคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน อาจจะมีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษาตามมา


กลับขึ้นด้านบน