สมช.เสนอโครงสร้าง ศปก.กปต. ยืนยันไม่ซ้ำซ้อน ศอ.บต.

สมช.เสนอโครงสร้าง ศปก.กปต. ยืนยันไม่ซ้ำซ้อน ศอ.บต.

สมช.เสนอโครงสร้าง ศปก.กปต. ยืนยันไม่ซ้ำซ้อน ศอ.บต.

รูปข่าว : สมช.เสนอโครงสร้าง ศปก.กปต. ยืนยันไม่ซ้ำซ้อน ศอ.บต.

สมช.เสนอโครงสร้าง ศปก.กปต. ยืนยันไม่ซ้ำซ้อน ศอ.บต. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ยื่นร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง ศปก.กปต.ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อช่วงสายของวันนี้(21 ก.ย.) โดย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะลงนามก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกาภายใน 1-2 วันนี้

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา กล่าวย้ำถึงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปก.กปต.) แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปก.จชต.)ว่า จะไม่มีความซ้ำซ้อนกับการทำงานของ ศอ.บต. และ กอ.รมน. และในรายละเอียดของโครงสร้างทั้งหมดจะชัดเจนเมื่อนายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งจัดตั้ง ภายใน 1 ถึง 2 วันนี้

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ยืนยันว่า มีแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานขอมอบตัว แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด จะขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ทำงานก่อน และหลังเดินทางกลับจากภารกิจเยือนอินโดนีเซีย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวยอมรับว่าได้มีการหารือกับผู้นำทางการทหารถึงสถานกาณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งทางอินโดนีเซีย เชื่อว่า ประเทศไทยแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ถูกทางแล้ว และที่ผ่านมาอินโดนีเซียก็เคยมีปัญหาในประเทศ และใช้เวลาแก้ไขนาน จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) เข้ามาช่วยเหลือจึงทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

โดยพล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า น่าจะนำการแก้ไขปัญหาในประเทศอินโดนีเซียมาปรับใช้แก้ปัญหาในไทย แต่ย้ำว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องภายในประเทศ และขณะนี้ทุกฝ่ายเดินหน้าแก้ไขปัญหาทั้งด้านความมั่นคง และการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงขณะนี้มีแนวร่วมที่ก่อความไม่สงบได้เข้ามอบตัว ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. และกระทรวงยุติธรรมจะดูแล และดำเนินการในส่วนของคดีต่อไปแต่หากเห็นว่าผู้ทำความผิดมีความผิดไม่มากก็จะจัดให้เข้าอบรม พร้อมกับย้ำว่า เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ผู้ก่อความไม่สงบพยายามที่จะยกระดับสถานการณ์

มีรายงานว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. รับหน้าที่ยื่นหนังสือ ซึ่งเป็นร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อการจัดตั้ง ศปก.กปต.ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามแล้ว เมื่อช่วงสายของวันนี้ แต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับแต่อย่างใด โดยสาระสำคัญของ ศปก.กปต. ยังคงมีผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่เหมือนเดิม เว้นแต่ตำแหน่งเลขาธิการ ศปก.กปต. ที่เปลี่ยนแปลงให้เลขาธิการ สมช. รับหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง และให้กลับมาใช้ชื่อเดิม คือ ศปก.กปต.จากก่อนหน้านี้ที่เคยใช้ว่า ศปก.จชต.


กลับขึ้นด้านบน