คสช.เห็นชอบ "แผนยุทธศาสตร์เหล้า" ปี 55-58 เน้นปรับค่าธรรมเนียม เพิ่มบทลงโทษ หวังลดนักดื่มหน้าใหม่

คสช.เห็นชอบ "แผนยุทธศาสตร์เหล้า" ปี 55-58 เน้นปรับค่าธรรมเนียม เพิ่มบทลงโทษ หวังลดนักดื่มหน้าใหม่

คสช.เห็นชอบ "แผนยุทธศาสตร์เหล้า" ปี 55-58 เน้นปรับค่าธรรมเนียม เพิ่มบทลงโทษ หวังลดนักดื่มหน้าใหม่

รูปข่าว : คสช.เห็นชอบ "แผนยุทธศาสตร์เหล้า" ปี 55-58 เน้นปรับค่าธรรมเนียม เพิ่มบทลงโทษ หวังลดนักดื่มหน้าใหม่

คสช.เห็นชอบ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 4 ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี 2555-2558 โดยเน้นมาตรการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิต จำหน่าย เพิ่มบทลงโทษ รวมถึงลดระดับเพดานแอลกอฮอล์ในเลือดสำหรับผู้ขับขี่ ซึ่งเชื่อว่า จะช่วยลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดนักดื่มหน้าใหม่ได้

ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ คสช. เห็นชอบ "แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี 2555-2558" เพื่อแก้ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และกายภาพ โดยใช้มาตรการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิต จำหน่าย และปรับเพดานภาษีสรรพสามิตสุรา /ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนค่านิยม ลดแรงสนับสนุนในการดื่ม ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กรมประชาสัมพันธ์ ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการอนุญาติโฆษณา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดอันตรายจากการบริโภค โดยเพิ่มบทลงโทษ เพิ่มพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ยานพาหนะ รถโดยสาร การแสดงดนตรี ทางเท้า พร้อมลดระดับเพดานแอลกอฮอล์ในเลือดสำหรับผู้ขับขี่ และยุทธศาสตร์สุดท้าย จัดการปัญหาแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นออกกฎระเบียบชุมชนเพื่อป้องกันปัญหา

สำหรับแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายควบคุม ลดการบริโภคในวัยผู้ใหญ่ให้อยู่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28.5 ลดการบริโภคไม่เกินร้อยละ 7.71 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี รวมถึงลดสัดส่วนนักดื่มหน้าใหม่อายุ 15 ถึง 19 ปี ไม่เกินร้อยละ 12.7 ซึ่งจะช่วยลดสัดส่วนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสังคม  โดย คสช.จะเสนอแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้


กลับขึ้นด้านบน