ป.ป.ท.ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ 10 โครงการเยียวยาน้ำท่วม จ.เลย พบผิดปกติทุกโครงการ

ป.ป.ท.ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ 10 โครงการเยียวยาน้ำท่วม จ.เลย พบผิดปกติทุกโครงการ

ป.ป.ท.ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ 10 โครงการเยียวยาน้ำท่วม จ.เลย พบผิดปกติทุกโครงการ

รูปข่าว : ป.ป.ท.ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ 10 โครงการเยียวยาน้ำท่วม จ.เลย พบผิดปกติทุกโครงการ

ป.ป.ท.ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ 10 โครงการเยียวยาน้ำท่วม จ.เลย พบผิดปกติทุกโครงการ จ.เลย เป็นอีก 1 พื้นที่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) สุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณกว่า 200 ล้านบาทตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งพบข้อพิรุธ ในการดำเนินงานหลายอย่างโดยเฉพาะการซ่อมแซมถนนที่ไม่เป็นไปตามแบบสัญญาจ้าง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าถนนที่ซ่อมแซมอาจไม่ได้รับความเสียจากน้ำท่วม

ถนนเพื่อการเกษตรบ้านพรประเสริฐ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย ระยะทางเกือบ 2,000 เมตร เริ่มมีสภาพชำรุด บางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อแม้ผู้รับเหมาพึ่งซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน ด้วยงบประมาณกว่า 1.3 ล้านบาท ตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เช่นเดียวกับ ถ.บ้านหัวฝาย ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)สุ่มตรวจสอบ พบว่า การซ่อมแซมไม่ได้มาตรฐาน โดยตามแบบสัญญาจ้างต้องลงลูกรังหนาเฉลี่ย 20 มิลลิเมตร กว้าง 6 เมตร แต่จากการตรวจสอบ ทั้งขนาดความกว้างและการลงลูกรังไม่ครบตามแบบ


 

ถนนเพื่อการเกษตรทั้ง 2 เส้นทาง ซึ่งมีสภาพลาดเอียงหากเกิดฝนตกหนักน้ำจะไม่ท่วมขัง จึงถูกตั้งข้อสังเกตจากคณะกรรมการ ป.ป.ท.ว่า พื้นที่นี้อาจไม่ได้รับความเสียหาย จากน้ำท่วม สอดคล้องกับผู้นำหมู่บ้านที่ระบุว่าไม่เคยเสนอโครงการซ่อมแซมถนน ไปยังภาครัฐ

ทั้งนี้ ในปี 2555 จ.เลยประกาศให้ทั้ง 14 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 215 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยรวม 190 โครงการจำนวนนี้เป็นโครงการซ่อมแซมถนนถึง 173 โครงการที่เหลือเป็นการปรับปรุงแหล่งน้ำและสถานศึกษาใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีพิเศษ


 

การสุ่มตรวจของคณะกรรมการ ป.ป.ท.ทั้ง 10 โครงการ พบความผิดปกติการดำเนินงานทั้งหมด คือ นายช่างไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและไม่ทำโครงการให้เป็นไปตาม ประมาณการวัสดุขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปสำนวนเพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ส่วนผู้รับเหมาที่ดำเนินโครงการไม่ครบตาม แบบสัญญาบ้างพบว่าบางส่วนได้เร่งปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างแล้ว


กลับขึ้นด้านบน